fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Konjunkturbarometern hösten 2022
30 november, 2022

Konjunkturbarometern Jönköpings län hösten 2022

Hösten har präglats av volatila och höga kostnader för energi. Konjunkturbarometern hösten 2022 visar att det är flera faktorer som samtidigt påverkar företagens tillvaro och syn på framtiden. Energikrisen och kompetensförsörjning är några av dessa faktorer.

Vårens konjunkturbarometer kom att kantas av de konsekvenser och effekter som uppstod i samband med att kriget i Ukraina bröt ut vilket har visat sig ge både kort- och långsiktiga konsekvenser för näringslivet. De kortsiktiga kom bland annat att handla om en akut brist av vissa råvarumaterial och insatsvaror, medan det långsiktiga konsekvenserna redan i våras kom att beröra höga nivåer av energikostnader.

Sammantaget skapades en osäkerhet kring hur företagen ser på sin orderingång och hur den på kort tid uppkomna höga inflationen kom att påverka deras affärer i både en global och nationell bemärkelse. Dessa faktorer består och påverkar företagen i allra högsta grad fortfarande.

Höga kostnader för energi och att få tag på rätt kompetens är stora utmaningar för länets näringsliv

Hösten har präglats av volatila och höga kostnader för energi. För att belysa denna problematik, släppte Handelskammaren en rapport, se: ”Så påverkas näringslivet av de höga energipriserna”, som visar hur allvarligt läget är för länets företag gällande den energikris som kommit att uppstå. Sverige har även fått ett regeringsskifte och valet, med en utdragen regeringsbildning, skapade ett politiskt vakuum där viktiga beslut inte togs.

Resultatet i enkätundersökningen som ligger till grund för konjunkturbarometern Jönköpings län Hösten 2022 framgår bland annat att:

Annika Cederfeldt, näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län, beskriver att länets näringsliv står inför stora osäkerheter gällande framtiden.

Energikrisen med höga och volatila priser påverkar benägenheten att ta strategiska och viktiga beslut. Det är även en stor utmaning att behålla viktig spetskompetens i de fall företaget behöver varsla.

Enkäten har besvarats av 106 företag i Jönköpings län och utöver Handelskammaren har näringslivschefer i länet bistått med att sända ut enkäten. Gällande fördelningen kring branscher tillhörde störst del av de som svarat tillverkningsindustrin, de stod för 46%, följt av 26% tjänsteföretag. I vissa valda delar i rapporten presenteras resultat från specifikt dessa branscher.

Läs hela rapporten.

Om Konjunkturbarometern

Handelskammarens Konjunkturbarometer publiceras två gånger per år, en på våren samt en på hösten. Syftet är att på ett strukturerat sätt följa näringslivets utveckling samt identifiera tillväxthinder. Resultatet kommuniceras med media, regionen, myndigheter samt politiker.

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Näringspolitik

Helena Zar Vallin: ”Dags att införa en direktbuss i ordinarie linjetrafik mellan Jönköping och Gnosjö nu”

Behovet av en fungerande kollektivtrafik för arbetspendling är avgörande för ett stort antal människors vilja, men också deras förmåga at...

Läs mer
Näringspolitik

Bygg ut nu!

2014 tog Alliansen initiativ till byggandet av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, ibland kallat höghastighetsjärnväg. Anl...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari