fbpx

Unga Ledare, ett utvecklingsprogram

Att arbeta som ledare idag ställer höga krav på såväl individ som organisation. Dessutom kan det vara extra svårt att som ung ledare få de förutsättningar som behövs. Handelskammaren erbjuder därför ett utvecklingsprogram för unga ledare. 

I programmet Unga Ledare får deltagaren möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap, få stöd och coaching i aktuella ledarskapssituationer samt strategisk utveckling av sitt företag eller organisation. Programmet syftar även till att inspirera och ge deltagaren möjlighet att knyta affärsnyttiga kontakter i Jönköpings läns näringsliv samt få tillgång till ett stabilt och hållbart nätverk.

Varje tillfälle fokuseras kring ett tema som berör ledarskap, och då med hjälp av externa gäster. Under träffarna finns det alltid utrymme för erfarenhetsutbyte, reflektion, fördjupningar och diskussioner.

Programmet skräddarsys efter de önskemål som gruppen har, där ett första förslag på upplägg kommer diskuteras med gruppen under första träffen. Exempel på områden som kommer beröras:

 • Det reflekterande ledarskapet och att leda sig själv
 • Det svåra samtalet
 • Hur man leder andra genom förändring
 • Gruppers utveckling och hantering av konflikter som uppstår på vägen
 • Hur man får delegering att fungera

Varje träff inleds och avslutas med någon form av gemensam aktivitet, exempelvis padel, yoga eller meditation. Johanna Wärnbring är programledare och deltar, knyter kontakt med alla deltagare, lyssnar av och fångar upp synpunkter samt identifierar förbättringar löpande under programmet. Johanna sköter kontakten med deltagarna för att tillsammans med Handelskammaren kunna anpassa innehållet till nästa träff.

Johanna Wärnbring, programledare.

Vi träffar gärna dig och berättar om hur och varför du kan passa in i vårt program Unga Ledare.

Upplägg

Varje grupp består av 8–9 deltagare som träffas vid fem heldagar under cirka ett år. Om deltagarna skulle önska ett nätverk efter avslutat program, kan det fortsatt hållas i Handelskammarens regi.

Programledare

Johanna Wärnbring är entreprenören som är uppvuxen i en ”bagarfamilj”. Tillsammans med sin bror äger och driver Johanna ett av Jönköpings mest populära ställen – Bryggan Café & Bistro – en mötesplats för människor i alla åldrar som dessutom bidrar till Jönköpings attraktivitet. Sedan maj 2019 sitter Johanna även med i fullmäktige i Handelskammaren Jönköpings län. Som person är Johanna driftig och sprudlar av både energi och idéer. Hon värnar om företagsamheten i Jönköpings län och vet innebörden av att våga satsa och våga tro på sig själv.

Målgrupp

Målgruppen för programmet är yngre personer med kortare erfarenhet i ledande roller, gärna med personalansvar.

Kostnad

30 000:- exkl. moms för medlemmar i Handelskammaren Jönköpings län

35 000:- exkl. moms för övriga

Kontakt & frågor

Nana Björnberg, Handelskammaren Jönköpings län
070–733 60 82
nana.bjornberg@handelskammarenjonkoping.se

 • Del 1: Att leda och utveckla grupper, leds av Mirjam Johansson

  Tid: tisdag 24 september 2019

  Programmets inledande del handlar om grupper – anställda, avdelningen, företaget, projektgruppen och familjen. Att få leda andra är utvecklande, roligt, utmanande och ett bevis på egna förmågor och drivkrafter. Det kan samtidigt vara tungt, svårt och eventuellt skapa stress i situationer där ledarskapet sätts på prov. Workshoppen tar avstamp i deltagarnas egna case och ger spännande insikter i gruppers drivkrafter, olika grupprelaterade utmaningar i arbetslivet, enkla och tydliga sätt att hantera dem vilket samtidigt även kan användas i många situationer utanför jobbet.

  Workshopen innehåller:

  Teoretisk del:
  - Gruppers sammansättning, utveckling och drivkrafter (System Centered Theory - SCT)
  - Effektiv kommunikation i gruppen - ”Upplevelsekuben” och goda samtalsregler
  - Ledarskap genom tillitskultur

  Praktisk del
  - Presentation och arbete med deltagarnas case – mindre grupper med presentatör, intervjuare och observatör (rollbyten)
  - Avslutning med reflektioner, lärdomar och utvärdering

  Om Mirjam Johansson
  Mirjam är född och uppvuxen i entreprenörsfamilj på västkusten med 30 års erfarenhet inom det privat näringslivet. Hon har under de senaste 10 åren arbetat som produkt-, försäljnings- och marknadschef samt som vd i svenska och internationella bolag. Hon är aktuell som rådgivare och samtalspartner till chefer och grupper i utvecklingsarbete och arbetar enligt övertygelsen att sunda och hållbara verksamhetskulturer byggs genom tillit, tydlighet och kommunikation.

 • Del 2: Leda sig själv via ett reflekterande ledarskap, leds av Annika Hall

  Tid: tisdag 19 november 2019

  Denna del fokuserar på ledarskap utifrån ett ”inifrån-och-ut-perspektiv”. Som ledare kan man inte undgå att påverka, därför är det viktigt att förstå sig själv. Först när man förstår sig själv och sina egna känslor, tankar, värderingar och reaktioner, är det möjligt att leda på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. Speciellt viktigt är detta i situationer som är osäkra eller konfliktfyllda.

  Workshopen kommer att ta upp områden som:
  - Ledarskap som en relation – med sig själv och med andra
  - Autentiskt ledarskap – för att leda andra måste man kunna leda sig själv
  - Självreflektion och närvaro som bas för ledarskap
  - Ledarskap och kommunikation; förmågan att lyssna och bekräfta samt att påverka genom sitt eget sätt att kommunicera

  Dessa områden kommer vi att utforska både genom diskussioner och praktiska övningar.

  Om Annika Hall
  Annika har en bakgrund som lärare och forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon arbetar idag som rådgivare med förändringsprocesser (ägarskiften) i ägarledda företag. Annika är utbildad Nia- och yogalärare (Yinyoga och Viryayoga) och drev under flera år Nia- och yogacentret Insidan i Jönköping tillsammans med en kollega. Hon har ett stort intresse för ledarskap och går kontinuerligt utbildningar i kommunikation och gruppdynamik i Storbritannien.

 • Del 3: Den hållbara arbetsplatsen, leds av Eleonor Svenningsson och Henric Lilja

  Tid: tisdag 21 januari 2020

  Denna del fokuserar på hur man tar hand om sig själv och hanterar stress, samt hur man som chef kan skapa en miljö som stimulerar hälsosamma beteenden.

  Hur stimulerar man sin egen motivation? Hur stimulerar vi andras motivation? Det vill säga att innehållet har både perspektivet på chefen själv men även hur man kan arbeta kring dessa frågor med gruppen och/eller arbetsplatsen som man är ansvarig för.

  Denna del består både av teori och praktik, men även av diskussion. Deltagarna får också arbeta fram beteendemål som de ska arbeta vidare med i sin chefsroll.

  Om Eleonor Svenningsson
  Som nyutexaminerad personalvetare fick Eleonor möjlighet att redan som 24-åring axla sitt första HR-chefsuppdrag. Hon vet hur det är att vara ung och ledare, OCH att det kräver mod, drivkraft, nyfikenhet och en stor portion passion! Eleonor har över 20 års erfarenhet som HR-chef i flertalet olika organisationer, exempelvis Elgiganten och Postnord. Förändringsarbete, ledarskapsutveckling, employer branding samt det viktiga medarbetarengagemanget är områden som hon i sina olika roller har arbetat mycket med. Idag arbetar Eleonor på Fagerhults Belysning och där hon (enligt henne själv) har bolagets absolut roligast tjänst då hon jobbar som Head of Learning & Development för koncernens nordiska bolag. En roll där hon ansvarar för all typ av utveckling för jaget, laget och företaget med fokus på ledarskapsutveckling där hon regelbundet utbildar ledare inom olika typer av ämnen.

  Om Henric Lilja
  Henric arbetar som psykologisk rådgivare åt högpresterande människor inom såväl idrott som näringsliv. Han arbetar även med utbildning inom området för prestations- och idrottspsykologi samt personlig utveckling. Henric driver tillsammans med sina kollegor företaget Sport Competence, och dessutom är han även idrotts- och marknadsansvarig inom koncernen Prolympia SYD och Änglagårdsskolan. Som person drivs Henric av att se andra människor utvecklas och lyckas, och vill gärna vara en del av den processen! 

 • Del 4: Leda andra, leds av Sten Norinder, Marie Eriksson och Camilla Danielsson

  Tid: tisdag 8 september 2020

  I denna del får deltagarna träffa tre erfarna ledare som kommer bjuda på sina personliga erfarenheter kring ledarskap. De kommer närvara hela dagen och har med sig tankar på vad de vill berätta om, men det kommer vara lika viktigt vad deltagarna kommer vara intresserade av. Dagens teman är:

  Leda andra ledare. Att leda chefer innebär ett annat ledarskap än att leda medarbetare. Deltagarna är kanske inte där än, men kommer sannolikt att få den rollen framåt. Även styrelsearbete; vad det innebär, fördelar och möjligheter (Sten Norinder, pensionär och fd. ordförande Handelskammaren Jönköpings län).

  Motivera och coacha sina medarbetare, och att vara sina medarbetares viktigaste verktyg (Marie Eriksson, HR-chef Domstolsverket).

  Ledarskap i olika typer av organisationer och situationer (Camilla Danielsson, Managing Partner EVENSTAR SWEDEN).

  Om Sten Norinder
  Sten är civilekonom från Handels i Stockholm och har därefter prövat många branscher, mestadels som chef och ledare. Tung processindustri, bankdirektör i Paris och Jönköping, VD för Jönköpings-Posten, reklambyrå, flygplatser och fastighetsbolag. Styrelseuppdragen har bland annat omfattat ordförande i Science Park, ledamot i Elmia, kemibolag, fastighetsbolag, bilaffär förutom diverse ideella uppdrag. Nu är han pensionär och fd. ordförande i Handelskammaren Jönköpings läns styrelse. Uppdragen har baserats på ledarskap och inte branschkännedom.

  Om Marie Eriksson
  Marie har en bakgrund som sjuksköterska och har arbetat i akutsjukvården i 10 år, och därefter fick hon sitt första chefsjobb 1996. Hon har sedan dess varit chef i många olika offentliga organisationer och därtill enligt egen utsago lärt sig att fokusera på rätt saker – sina medarbetare. Personlig omtanke, ett föredöme och ett inspirerande ledarskap är hennes ledstjärnor. Idag arbetar Marie som HR-chef på Domstolsverket med Sveriges Domstolar som arbetsfält. Marie är en mycket uppskattad chef och ledare, oavsett vilken personalgrupp hon leder.

  Om Camilla Danielsson
  Camilla blev chef direkt efter universitetsstudierna och har sedan dess arbetat i olika typer av organisationer, branscher, faser och storlekar. Hon har bland annat varit med om en entreprenörsresa där bolaget hon var anställd på i 12 år gick från 0 till 1,2 miljarder i omsättning. Fram till februari i år var Camilla vd och delägare i Qnister AB, en framgångsrik start-up som bildades 2017. Efter att ha sålt sin andel i bolaget är Camilla numera managementkonsult och partner i Evenstar AB, där hon hjälper bolag att utvecklas.

 • Del 5: Leda en grupp/team, leds av Annika Engström och Mikael Löf

  Tid: 13 oktober 2020

  I programmets sista del går deltagarna tillbaka till att leda en grupp eller ett team. Denna del är uppdelat i två sektioner där den första innebär hur man skapar effektiva möten. Det är sannolikt många ledare som löpande samlar sin grupp eller sitt team i möten och som kämpar med att få dem att bli både effektiva och ändamålsenliga i stället för meningslösa och slöseri med tid. Det är ett viktigt forum, men vad kan man göra för att både den som leder ett möte och deltagarna upplever att tiden man lägger på möten blir mer värd, för alla?

  Den andra sektionen av dagen riktar in sig på gruppen och hur man leder en grupp genom förändringar. Hur man möter olika människors behov och samtidigt når goda resultat samt hur människor reagerar på förändring och gruppers utveckling. En naturlig del i gruppers utveckling är konflikthantering och ett bra verktyg att jobba med i en grupp är att ge feedback, just i grupp.

  Om Annika Engström
  Annika är forskare på Jönköping University där hennes forskningsintresse omfattar samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer. Hennes intresse riktar sig mot ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande, såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag. Forskningen genomförs i nära samverkan med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Annika har även ägnat sig åt undervisning och handledning i samtalsmetodik, vägledning och coachning vid Umeå Universitet och Jönköping University samt på konsultbasis i eget företag.

  Om Mikael Löf
  Mikael har en lång karriär som officer och utbildningschef inom Försvarsmakten, vilket han sen kompletterade med att utbilda sig till beteendevetare. Han har drivit hel- eller delägd konsultverksamhet inom rekrytering-, ledar-, medarbetar- samt grupputveckling i mer än 25 år. Mikael tror på att kombinera hjärna och hjärta; att utveckla ledare som hanterar både affärsmannaskap och näringslivets mer ”mjuka” värden. Tillsammans med några andra ägare driver han i dag bolaget Move Management AB, med ingående dotterbolag Coach Walk, Skillnad, Interactive Profiles och Säkra Vanor.

  Den sista delen avslutas även med en gemensam middag på Bryggan Café & Bistro i Jönköping dit även alla tidigare medverkande ”gäster” inbjuds att vara med.

  Intresseanmälan för nätverk

  Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!
  Läs hur vi behandlar dina uppgifter här!

  Tack! Vi hör av oss till dig inom kort!

  Byt eller uppdatera din webbläsare!

  Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari