Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är ett gemensamt problem för så gott som alla arbetsgivare i vår region. Frågan är lika aktuell oavsett om det är privata eller offentliga arbetsgivare och alldeles oavsett vilken bransch de är verksamma inom. Listan på bristyrken kan göras lång. Handelskammaren i Jönköpings län ser denna fråga som den mest kritiska för regionens fortsatta utveckling och tillväxt.

Problemet är vida större än de flesta tror. Vi fokuserar därför vårt arbete på tre olika tidshorisonter; kort sikt (här och nu), medellång sikt (2–5 år) samt lång sikt (5 år och därefter). Vi behöver göra insatser nu för att hantera dagens problem. Men vi behöver också göra en mängd insatser för att minimera problemet imorgon och i övermorgon.

 

Handelskammaren fokuserar just nu på följande insatser:

  • Arbetsmarknadskunskap

    Vår övertygelse är att vi kommer ha mycket stora problem i framtiden om vi inte lyckas styra, inspirera och locka våra ungdomar i högstadiet och gymnasiet till att söka sig till utbildningar som i sin tur leder till anställning inom bristyrken. Vi avser därför att lansera Arbetsmarknadskunskap i Jönköpings län, mer information kommer inom kort.

    Läs mer på: http://arbetsmarknadskunskap.se

  • Strategiska kompetensnätverk

    För att vi ska få bukt med kompetensförsörjningen krävs det att vi samarbetar, vi kan endast göra detta tillsammans. Vi är under uppstart av ett strategiskt kompetensnätverk, och fler är på gång, som syftar till att gemensamt arbeta fram konkreta åtgärder som resulterar i att förse arbetsgivares bristyrken med kompetensförsörjning.

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari