fbpx

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är ett gemensamt problem för så gott som alla arbetsgivare i vår region. Frågan är lika aktuell oavsett om det är privata eller offentliga arbetsgivare och alldeles oavsett vilken bransch de är verksamma inom. Listan på bristyrken kan göras lång. Handelskammaren i Jönköpings län ser denna fråga som den mest kritiska för regionens fortsatta utveckling och tillväxt.

Problemet är vida större än de flesta tror. Vi fokuserar därför vårt arbete på tre olika tidshorisonter; kort sikt (här och nu), medellång sikt (2–5 år) samt lång sikt (5 år och därefter). Vi behöver göra insatser nu för att hantera dagens problem. Men vi behöver också göra en mängd insatser för att minimera problemet imorgon och i övermorgon.

Handelskammaren fokuserar just nu på följande insatser:

 • 100-LISTAN

  100-listan är skapad av Handelskammaren Jönköpings län för att öka kompetensen i Jönköpings läns bolagsstyrelser. På listan finner du kandidater som alla har minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande verksamhet och/eller två års erfarenhet av arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag. Projektet med 100-listan möjliggörs tack vare samarbetspartners i Jönköpings län. Läs mer om 100-listan på http://www.100listan.se

  Har du frågor om listan, hur du kan komma med på listan, om ditt företag vill gå med som partner – välkommen att kontakta oss.

  Victor Wakerius, marknads- och försäljningsansvarig
  victor.wakerius@handelskammarenjonkoping.se

 • Årets unga ledande kvinna

  Årets unga ledande kvinna finns till för att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra att bli framtidens ledare. Det långsiktiga målet är att öka andelen kvinnor bland länets ledare, företagare och i bolagsstyrelser i Jönköpings län. Sedan 2015 har vi byggt upp en lista av kunniga ledare inom olika områden – för att göra det enkelt för andra att hitta experter och kandidater som är kvinnor. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser.

  Utmärkelsen Årets unga ledande kvinna drivs av projektägarna Science Park, Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings län.
  Läs mer om initiativet på http://www.aretsungaledandekvinna.se

  Har du frågor om Årets unga ledande kvinna?
  Kontakta Henrik Dahlström,
  henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

 • Omvänt mentorskap

  Att som ledare ha en mentor att vända sig till kan vara en värdefull tillgång för att utvecklas i sin roll. Vanligtvis är det seniora ledare som utbyter erfarenheter och coachar juniora. Omvänt mentorskap är ett generationsöverbryggande mentorskapsprogram som startades upp av Fagerhults belysning och Handelskammaren under hösten 2021, där seniora ledare från Fagerhults Belysning matchades ihop med tidigare deltagare på listan från initiativet Årets unga ledande kvinna.

  Vill du veta mer om Omvänt mentorskap? Välkommen att kontakta oss.

  Henrik Dahlström, VD
  henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

 • JKPG WORK LIFE

  Oavsett om du är på väg ut i arbetslivet, mot nästa steg i karriären eller att bli vuxen på allvar kan Jönköping vara ditt mål. För vår kommun är också på väg, hela tiden. Med hög tillväxt, teknik- och IT-företag i framkant, nya bostäder och ständigt ökande satsningar på välfärd. JKPG WORK LIFE är ett samarbete mellan Handelskammaren Jönköpings län, Jönköpings kommun och 13 större arbetsgivare i regionen.

  Gå in och läs mer om projektet på http://www.jkpgworklife.se

 • Yrkestrainee

  Genom lärlingselever och yrkestrainee får arbetsgivare tidigt, och under en längre period, forma elever utefter sin egen verksamhet, tillsammans med skolans utbildningsplan. Eleven i sin tur får lära sig yrket genom att jobba ”på riktigt” och vara anställd under sin utbildning. Win-win för alla, helt enkelt!

  Läs mer om yrkestrainee här: https://www.handelskammarenjonkoping.se/vara-tjanster/naringspolitik/yrkestrainee/

  Har du frågor om yrkestrainee? Kontakta Anna Zedig, projektledare.
  anna.zedig@handelskammarenjonkoping.se

  Förstudien kring yrkestrainee finansieras av Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari