fbpx

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är ett gemensamt problem för så gott som alla arbetsgivare i vår region. Frågan är lika aktuell oavsett om det är privata eller offentliga arbetsgivare och alldeles oavsett vilken bransch de är verksamma inom. Listan på bristyrken kan göras lång. Handelskammaren i Jönköpings län ser denna fråga som den mest kritiska för regionens fortsatta utveckling och tillväxt.

Problemet är vida större än de flesta tror. Vi fokuserar därför vårt arbete på tre olika tidshorisonter; kort sikt (här och nu), medellång sikt (2–5 år) samt lång sikt (5 år och därefter). Vi behöver göra insatser nu för att hantera dagens problem. Men vi behöver också göra en mängd insatser för att minimera problemet imorgon och i övermorgon.

 

Handelskammaren fokuserar just nu på följande insatser:

 • 100-LISTAN

  100-listan är skapad av Handelskammaren Jönköpings län för att öka kompetensen i Jönköpings läns bolagsstyrelser. På listan finner du kandidater som alla har minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande verksamhet och/eller två års erfarenhet av arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag. Projektet med 100-listan möjliggörs tack vare samarbetspartners i Jönköpings län. Här kan du läsa mer om listan: https://100listan.se/.

  Har du frågor om listan, hur du kan komma med på listan, om ditt företag vill gå med som partner – välkommen att kontakta:

  Lina Dahlström, projektledare
  Tfn. 0760 – 72 88 89
  lina.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se.

 • Strategiska kompetensnätverk

  För att vi ska få bukt med kompetensförsörjningen krävs det att vi samarbetar, vi kan endast göra detta tillsammans. Vi har strategiska kompetensnätverk som syftar till att gemensamt arbeta fram konkreta åtgärder som resulterar i att förse arbetsgivares bristyrken med kompetensförsörjning, till exempel:

  IT-nätverk

 • Årets unga ledande kvinna

  Årets unga ledande kvinna (ÅULK) är ett initiativ i Jönköpings län som syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder och inspirera andra att bli framtidens ledare. Initiativet togs 2015 när Ledarnas jämställdhetsbarometer* släpptes och pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det kommer till andel kvinnliga chefer, 28%. Statistik från 2020** visar att snittet för länet har ökat till 37% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns mycket att göra, och skillnaderna mellan länets kommuner är stora.

  Sedan 2019 drivs projektet av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län.
  Läs mer om initiativet här: https://aretsungaledandekvinna.se/.

  * https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/jamstalldhetsbarometer-2015.pdf
  ** https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-och-diagram/andel-kvinnor-och-man-i-chefsposition-per-kommun--dagbef/

 • Arbetsmarknadskunskap

  Vår övertygelse är att vi kommer ha mycket stora problem i framtiden om vi inte lyckas styra, inspirera och locka våra ungdomar i högstadiet och gymnasiet till att söka sig till utbildningar som i sin tur leder till anställning inom bristyrken.

  Läs mer på: http://arbetsmarknadskunskap.se.

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari