Infrastruktur

Trender visar att folk flyttar från mindre orter till större städer, vilket är ett allt större problem för näringslivet. Flyttar människor från en mindre kommun måste det skapas förutsättningar för företagen att kunna överleva på plats. Handelskammaren i Jönköpings län ser infrastruktur och kollektivtrafik som avgörande frågor för att regionens företag ska kunna utvecklas och frodas.

Utgångspunkten för vårt arbete med infrastrukturfrågorna är inte asfalt eller räls, vårt arbete syftar till att förbättra kommunikationerna. Vårt fokus är två olika behov som samsas på samma rälsar och vägar; arbetspendlingen och godstransporterna.

Infrastrukturen är idag gravt eftersatt i vår region. Handelskammaren koncentrerar därför sitt arbete på att få tillstånd nybyggnationer men också på att tillse att underhållet av befintlig infrastruktur ligger på en hög nivå.

Vårt infrastrukturarbete omfattar inte bara arbetspendling och godstransporterna. Vi fokuserar aktivt på att möjliggöra ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att kunna ta sig till exportmarknaderna. Vi vill även möjliggöra för företagens kunder och återförsäljare att kunna ta sig till oss. Därför behöver vi robusta och tillförlitliga transportvägar till en stor europeisk flygplats med stora möjligheter till vidare anslutningar ut i världen.

Handelskammaren fokuserar just nu främst på fem prioriterade infrastrukturfrågor:

  • Få till ett beslut om fullskalig utbyggnad av en ny stambana (Höghastighetståg)
    Bygg ut nu! Om varför Sverige måste satsa på moderna spår.
  • Utveckling och upprustning av de regionala järnvägarna samt södra stambanan
  • Riksväg 40 (motorväg Jönköping – Ulricehamn)
  • Få tillstånd en fungerande lösning för Riksväg 26 – Nissastigen
  • Ökad trafikering från Jönköping Airport

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari