fbpx

Infrastruktur

Trender visar bland annat att människor flyttar från mindre orter till större städer, och att allt fler inte vill ta bilen långa sträckor till jobbet, vilket är ett allt större problem för näringslivet. Vårt län har ett blomstrande näringsliv i alla tretton kommuner. 

Flyttar människor från en mindre kommun måste det skapas förutsättningar för företagen att kunna överleva på plats, att hitta kompetensen där den finns. Handelskammaren Jönköpings län ser infrastruktur och kollektivtrafik som avgörande frågor för att regionens företag ska kunna utvecklas och frodas. 

Utgångspunkten för vårt arbete med infrastrukturfrågorna syftar till att förbättra kommunikationerna. Vårt fokus är två olika behov som samsas på samma rälsar och vägar; arbets- och studiependlingen samt godstransporterna.

Infrastrukturen är till sin grund välutbyggd, till exempel med förhållandevis mycket järnväg, men är i dag allvarligt eftersatt i vår region. Handelskammaren koncentrerar därför sitt arbete på att få till stånd nyinvesteringar, men också på att se till att underhållet av befintlig infrastruktur ligger på en hög nivå. 

Handelskammaren fokuserar just nu på följande insatser:

 • Få till ett beslut om fullskalig utbyggnad av en ny stambana (höghastighetståg).
  Bygg ut nu! Om varför Sverige måste satsa på moderna spår

  • På SJ:s hemsida kan du läsa mer om varför det inte räcker med att bara lappa och laga på redan befintliga järnvägar. Ta del av deras information HÄR

   Vi behöver snabba spår, och det snabbt!
  • Tillsammans med Region Jönköpings län samt länets 13 kommuner står vi bakom initiativet till videon Åtta myter om nya stambanor. Du ser den nedan.

 

 • Utveckling och upprustning av de regionala järnvägarna samt södra stambanan.
  • De tidigare besluten i nationell plan; Jönköping-Värnamo, Nässjö-Värnamo samt elektrifiering av Eksjö-Nässjö, måste fortsätta och slutföras. 
  • Järnvägen mellan Vetlanda och Nässjö måste prioriteras upp och de första etapperna påbörjas som prioriterat underhåll.
  • Den nu beslutade tågdepån i Nässjö som är en förutsättning för längre moderna tågset var Handelskammaren engagerad i och gläds åt att beslut nu finns som ger en långsiktighet. 
 • Hur dagens kollektivtrafik kan förbättras för arbete och studier i länet. Handelskammaren har till exempel varit drivande i att förbättra pendlingsmöjligheten mellan Jönköping och Gnosjö via direktbuss med fler turen än bara en morgon och kväll, få en tidtabell till Hedenstorp från Jönköping, Mullsjö, Habo som passar med arbetstiderna i industriområdet, samt att nuvarande direktförbindelse mellan Tranås och Linköping inte ska äventyras, vilket är fallet i dagsläget. 
 • Undermåligt underhållna vägar leder till att hastigheterna måste sänkas.
  Detta är inte acceptabelt på flera av länets viktiga pendlings-och godsstråk. Prioritet 
  är att göra ytterligare nödvändiga standard- och säkerhetshöjande på väg 26, Nissastigen, så att hastigheten kan höjas. Önskvärt är att sträckan Jönköping – Ulricehamn prioriteras. 

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari