Infrastruktur

Trender visar att folk flyttar från mindre orter till större städer, vilket är ett allt större problem för näringslivet. Flyttar människor från en mindre kommun måste det skapas förutsättningar för företagen att kunna överleva på plats. Handelskammaren i Jönköpings län ser infrastruktur och kollektivtrafik som avgörande frågor för att regionens företag ska kunna utvecklas och frodas.

Utgångspunkten för vårt arbete med infrastrukturfrågorna syftar till att förbättra kommunikationerna. Vårt fokus är två olika behov som samsas på samma rälsar och vägar; arbets- och studiependlingen samt godstransporterna.

Infrastrukturen är idag gravt eftersatt i vår region. Handelskammaren koncentrerar därför sitt arbete på att få tillstånd nybyggnationer men också på att tillse att underhållet av befintlig infrastruktur ligger på en hög nivå.

Handelskammaren fokuserar just nu på följande insatser:

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari