fbpx

Näringspolitik

Handelskammaren i Jönköpings läns kanske främsta uppgift är att vara näringslivets röst gentemot det allmänna. Konkret betyder det att vi har till uppgift, och stor vana av, att jobba politiskt med de frågor som har stor vikt och betydelse för regionens företag. Men för att få en struktur och för att kunna bygga kompetens prioriterar vi vårt arbete inom nedan områden.

Handelskammaren i Jönköpings län har identifierat kompetensförsörjning som det största utvecklingshindret för företag i länet. För att angripa svårigheterna för länets företag att hitta rätt kompetenser arbetar Handelskammaren oberoende och självständigt med dialog och lobbying mot relevanta myndigheter och institutioner.

Vårt arbete med infrastrukturfrågorna utgår från att vi syftar till att förbättra våra kommunikationer där vi fokuserar på arbets- och studiependlingen samt godstransporterna.  

Genom att fokusera vårt engagemang och arbete på länets attraktivitet bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar att bo och verka i vår region, där infrastruktur är ett nyckelområde.

Men vi påverkar inte bara, vi agerar för att göra skillnad! Vi lyssnar in vad länets företag efterfrågar och därefter driver vi olika frågor till konkret handling. Vi tror på konkreta åtgärder – det är resultat som räknas! Din vardag är vår agenda.

Attraktivitet Energiförsörjning Infrastruktur Kompetensförsörjning Yrkestrainee

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari