fbpx

Energiförsörjning

Energiförsörjning är en viktig fråga för näringslivet i regionen och Jönköpings län har en stark tillverkningsindustri som står för en betydande andel av Sveriges export och tillväxt. De skenande elpriserna väcker stor oro bland företagen runt om i Jönköpings län och konsekvenserna av de skyhöga priserna är i många fall förödande.

Handelskammaren ser detta som en av de viktigaste framtidsfrågorna för länets näringsliv och har därför tillsatt extra resurser för att med kraft och fokus bidra till att nationella beslutsfattare inser allvaret för länets företag. Det behövs en samlande kraft i länet som konkret driver energifrågan framåt och som för fram näringslivets situation och behov till beslutsfattare och politiker – som genererar resultat.

Dialoger med företag, politiker och myndigheter är helt avgörande

Handelskammaren bjuder in till fortsatt bred dialog med företag och organisationer för att kunna redogöra föra fram vilka problem och hinder som finns för näringslivet. Dialoger med företag, politiker och myndigheter är helt avgörande för att vi ska kunna driva frågan på ett stringent sätt och Handelskammaren har ett väl uppbyggt kontaktnät där vi är en väl ansedd diskussionspartner i näringslivsfrågor.

Företagen är inte bara konsumenter av energi, de står även för mycket hög andel av sysselsättning och tillväxt, inte minst i vårt län, vilket Handelskammaren tycker behöver belysas av regering och berörda myndigheter än mer tydligt i utformning och konsekvensanalyser av åtgärder framåt.

Som medlem är du med och stärker Jönköpings läns näringsliv

Visste du att du som medlem möjlighet att påverka företagsklimatet nu och i framtiden för länet? Handelskammaren Jönköpings län deltar aktivt i det regionala utvecklingsarbetet och opinionsbildning kring näringspolitiska frågor. Vi vill bli fler för att kunna påverka ännu mer. Gör som över 300 företag i Jönköpings län – Bli medlem i Handelskammaren

Har du frågor eller funderingar som rör energifrågor?
Henrik Dahlström,
076-118 33 97
henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari