Mötesplatsen för Jönköping läns näringsliv

Handelskammaren i Jönköpings län har en viktig roll som oberoende, självständig och medlemsägd organisation. Vårt uppdrag är att främja näringslivet i regionen och att företräda företagens intressen. Vi drivs av tanken på tillväxt i företagen och regionens utveckling.

Bli medlem hos oss!

Det är enkelt att bli medlem hos Handelskammaren Jönköpings län. Fyll i kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs hur vi behandlar dina uppgifter här!

Tack! Vi hör av oss till dig inom kort!

Du kan göra skillnad!

Handelskammaren Jönköpings län deltar aktivt i det regionala utvecklingsarbetet och opinionsbildning kring näringspolitiska frågor. På så sätt har du som medlem möjlighet att påverka företagsklimatet nu och i framtiden för länet.

  • Prisinformation för medlemskap

    Pris: 3200 kr + 100 kr/anställd (från 11 st anställda och uppåt)

    Beloppet (3000 kr) är en avdragsgill serviceavgift till Handelskammarens Service AB. Utöver serviceavgiften är 200 kr medlemsavgift till föreningen Handelskammaren Jönköpings län, ej avdragsgill.

    Tak för medlemskap är 65.000 kr.

  • Rabatterat medlemskap för nystartade företag

    För vem?
    Nystartade företag som gjort max två hela verksamhetsår; aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma – det spelar ingen roll.

    Pris: 1000 kr/år i max två år.

    Beloppet (800 kr) är en avdragsgill serviceavgift till Handelskammarens Service AB. Utöver serviceavgiften är 200 kr medlemsavgift till föreningen Handelskammaren Jönköpings län, ej avdragsgill.

    För frågor & anmälan:
    info@handelskammarenjonkoping.se eller kontakta vår vd Helena Zar Vallin,
    076–949 42 25.

Medlemsförmåner

  • Möjlighet att påverka och ingå i ett stort nätverk tillsammans med många andra företag i Jönköpings län.

  • Tillgång till den källa av kompetens, erfarenhet, inspiration och stöd som Handelskammarens medlemmar utgör.

  • Vi företräder dig som företagare i Jönköpings län och påverkar politiska beslut i avgörande frågor.

  • Mötesplats och nätverk i Jönköpings län med fokus på fler affärer, breddat kontaktnät och ökad kunskap.

  • Kompetensutveckling i form av seminarier, utbildningar och nätverksträffar för alla anställda.

  • Tillgång till vårt globala nätverk med 12 000 handelskamrar och handelskontor världen över.

  • Hjälp och rådgivning vid internationella affärer genom handelsdokument, utbildningar och rådgivning.

  • Medlemspris på de tjänster, utbildningar, seminarier och nätverksträffar som vi erbjuder.

  • Inbjudan till vår-och höstmöte.

  • Tips, nyheter och omvärldsbevakning via våra nyhetsbrev.

Som medlem är du med och stärker Jönköpings läns näringsliv

  • Din mötesplats

    Handelskammaren i Jönköpings län är den givna mötesplatsen för regionens näringsliv. Tillsammans sätter vi fokus på affärsverksamhet, industrin och frågor som främjar tillväxt. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och göra vårt län attraktivt att leva, arbeta och verka i.

  • Infrastruktur

    Det ska vara enkelt att åka mellan jobbet och hemmet – men också till resten av världen – oavsett var någonstans i vårt län du bor. Bra och fungerande kommunikation är inte bara viktigt för att knyta ihop regionen, det bygger broar mellan såväl människor som företag. Samtidigt säkrar det de grundläggande funktionerna i samhället.

  • Kompetensförsörjning

    Ett av de största problemen för näringslivet i dag är att hitta rätt personer att anställa. Därför är rätt kompetens avgörande för att stärka konkurrenskraften i regionen. Handelskammaren i Jönköpings län arbetar hårt för att trygga kompetensförsörjningen för företagen i länet och verkar för att rätt utbildningar med hög kvalitet ska finnas i länet.

  • Lokalt och internationellt

    Vi vill att det ska vara självklart för entreprenörer att driva företag här – och det ska vara enkelt och lönsamt att göra det. Vi engagerar oss i att Jönköpings län med målsättningen att det ska vara en attraktiv region att arbeta och bo i, oavsett bransch eller utbildning. Och precis lika enkelt ska företag som blickar utomlands få hjälp att vidga sina vyer genom vårt kontaktnät och expertis.

  • Utbildning och forskning

    För oss är engagemanget i utbildningar och forskningsprojekt som sker inom regionen en självklarhet. Något som kräver resursinriktning och inlevelse. Bra utbildningar främjar näringslivets utveckling, oavsett om det handlar om forsknings- och högskolenivå eller gymnasier och YTH-utbildningar. Vi vill vara en brygga mellan utbildningssystemet och regionens företag.

Behöver du uppdatera dina medlemsuppgifter?

Här kan du som redan är medlem hos oss uppdatera dina medlemsuppgifter. Klicka dig vidare till formuläret nedan!

Uppdatera medlemsinfo

Närliggande aktiviteter

Vidare till kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari