fbpx

Vi jobbar för ditt företag

Handelskammaren i Jönköpings län är en oberoende och självständig organisation. Vi ägs av våra medlemmar och verkar för att skapa bra förutsättningar för länets företag – oavsett bransch och storlek. Vår målsättning är att Jönköpings län ska vara en attraktiv region för människor att bo och arbeta i.

Vi är med och påverkar

Vi engagerar oss i den politiska debatten. För oss innebär det en attraktiv och tillgänglig region med bra kommunikationer för pendlare, affärsresenärer och gods. Allt för att länets företag ska hitta rätt kompetens till rätt yrke. Vi gör detta genom ständig dialog och lobbying mot relevanta myndigheter och institutioner.

Våra nyckelområden är kompetensförsörjning, infrastruktur samt attraktivitet.

Bli medlem nu!

Vi tar Jönköping in i framtiden

Handelskammaren i Jönköpings län är till för ditt företag – nu och i framtiden. Tillsammans kan vi utveckla morgondagens samhälle med tillväxt för företagen i fokus. Detta gör vi genom att ta plats i den politiska debatten, anordna utbildningar och informationsträffar samt hjälper företag att skapa nätverk.

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari