fbpx

Internationell handel

Handelskammaren i Jönköpings län arbetar med att stötta sina medlemsföretag i exportrelaterade frågor. Målsättning är att underlätta vid affärer med utlandet och stärka medlemsföretagens kompetens inom internationell handel, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Handel främjar tillväxt och utveckling, därför vill Handelskammaren aktivt hjälpa medlemmarna att ta del av den globala marknaden. Det internationella nätverket med över 12 000 handelskamrar och handelskontor världen över ger möjlighet att erbjuda stöd, information och kontakter – ett nätverk över gränserna. Handelskammaren i Jönköpings län är en av elva handelskamrar i Sverige. www.sverigeshandelskamrar.se

Kommerskollegium har efter regeringens bemyndigande gett Handelskammaren uppdraget att utfärda handelsdokument. Vi har många av de blanketter och certifikat som används vid export.

Handelsdokument

Handelskammaren i Jönköpings län är liksom övriga svenska handelskamrar auktoriserad att utfärda en del av de intyg som krävs vid internationell handel.

Ländernas olika krav på handelsdokument ändras kontinuerligt. Som medlem i Handelskammaren hjälper vi dig gärna med aktuella uppgifter och du får dessutom medlemsrabatt på viseringskostnaden av exportdokument.

Genom internationella avtal utfärdar Handelskammaren också ATA-carneter som används för att tullfritt kunna ta varor till ett annat land för en tidsbegränsad period. De vanligaste blanketterna som du behöver i utrikeshandeln kan du beställa från Handelskammarens expedition.

 

ATA-Carnet ATR Certiata EUR1 Importcertifikat Ursprungscertifikat

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari