fbpx

Betrodd tredje part

Anbudsöppning

För att säkra att allt går rätt till, kan du enligt Lagen om offentlig upphandling ta hjälp av Handelskammaren som oberoende tredje part vid anbudsöppning i samband med en offentlig upphandling.

Anbudsöppningen genomförs av minst två personer som utsetts av den upphandlande enheten. Anbudsgivare kan då begära att en av Handelskammaren utsedd person är närvarande. Kostnaden för detta står anbudsgivaren för. Handelskammarens representant övervakar att alla anbud kommit in i tid samt att de öppnas och diarieförs korrekt.

Anbuden ska föras upp i ett öppningsprotokoll och bestyrkas av de som deltar i förrättningen. I Sverige tillåts inte anbudsgivarna att närvara vid anbudsöppningen eftersom alla anbud och ansökningar är hemliga under pågående upphandling. Det råder sekretess på allt som framkommer under anbudsöppningen. Anbudsöppning ska ske så snart som möjligt efter sista dag att inkomma med anbud.

Pris

1 700 kr exkl. moms för Handelskammaren Jönköpings läns deltagande som oberoende tredje part. Utöver detta tillkommer resekostnader.

Kontakta info@handelskammarenjonkoping.se eller 036-30 14 30.

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari