fbpx

Strategisk kompetensförsörjning

– Kunskap, redskap och metoder för att kunna jobba strategisk med att attrahera, utveckla och behålla personal

Kompetensförsörjningen är ett gemensamt problem för så gott som alla arbetsgivare i vår region och listan på bristyrken kan göras lång. Det finns behov av att kontinuerligt utveckla företagets arbete med kompetensförsörjning. Handelskammaren i Jönköpings län ser denna fråga som den mest kritiska för regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Därför gör Handelskammaren nu satsning inom strategisk kompetensförsörjning.

Handelskammaren kommer att söka extern finansiering för att driva ett projekt inom strategisk kompetensförsörjning. Projektet syftar till att utbilda företagsledning , HR / annan personal med ansvar för anställdas kompetensutveckling. I utbildningen går vi igenom redskap och metoder för att kunna jobba strategisk med att attrahera, utveckla och behålla personal.

Detta behöver vi från dig som företag

En viktig del i projektansökan är ”intyg om försumbart stöd”. Försumbart stöd finns till för att undvika snedvriden konkurrens, och som företag finns det ett maxbelopp under en treårsperiod.

Därför behöver ni som företag fylla i en blankett. Vi behöver ha en komplett ansökan klar, inklusive underskrivna blanketter för försumbara stöd,  senast den 1 mars 2024.  Du kan läsa mer om försumbart stöd här.

 

Projektmål

 • Ökade förmågor att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
 • Skolan får ökad förmåga att anpassa utbud till näringslivets behov
 • Nyttja nya och befintliga strukturer för möten mellan skola och näringsliv
 • Sprida kunskap och information om strategisk kompetensförsörjning

Vad ingår i Strategisk kompetensförsörjning?

Nedan kan du läsa mer om vad satsningen inom strategisk kompetensutveckling erbjuder dig som företag.

 • Strategisk kompetensförsörjning

  • Kompetensförsörjning på kort och lång sikt
  • Koppling till verksamhetens strategier
  • Kompetensanalys
  • Land- och glesbyggspsykologiska utmaningar

 • Kommunikation och attraktivitet

  • Varumärke och kommunikativa strategier
  • Employer branding
  • Attrahera talanger

 • Utveckla och behålla personal

  • Hållbart ledarskap och förändringsledarskap
  • Exempel och verktyg, flexibel arbetssituation, finders fee, delägarskap, karriärvägar
  • Identifiera och utveckla talanger
  • Kompetensutveckling
  • Ställa om befintlig personal

 • Jämställdhet och integration

  • Hur drar vi nytta av olikheter?
  • Nyttja hela arbetsmarknaden

 • Olika skolformer och skolsystemskunskap

  • Kommunsamarbete
  • Samarbeten med skola och bransch
  • Skolkunskap-skolformer (t.ex. Yrkestrainee)

Struktur och upplägg

 • Fem företag i varje grupp
 • Två deltagare från varje företag (rekommenderas)
 • Fem utbildningstillfällen per grupp (4 timmar per tillfälle)
 • Modell: Föreläsning, workshop och erfarenhetsutbyte
 • Möjlighet till utbyte mellan träffarna

Kontakt och frågor

Har du frågor om projektet eller behöver hjälp med att fylla i blanketten?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

Anna Zedig
Projektledare, Handelskammaren Jönköpings län
anna.zedig@handelskammarenjonkoping.se
073-589 09 52

Henrik Dahlström
Verkställande direktör, Handelskammaren Jönköpings län
henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se
076-118 33 97

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari