fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » KONJUNKTURBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN HÖST 2021
9 december, 2021

KONJUNKTURBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN HÖST 2021

Nästan två år efter pandemins intåg i världen är det tydligt – många av de förändringar som företag och organisationer tvingades till, de kommer bestå.

De digitala mötena och mognaden kring dessa har skapat nya möjligheter, både till nya sätt att göra affärer och för att mötas. Tid frigörs för mer värdeskapande arbete då resandet är mindre frekvent. Ökad konsumtion, men även förändringar i konsumtionsmönster har lett till ett ”logistiskt kaos” med containerbrist, skyhöga leveranskostnader och långa ledtider som följd. Därtill ska även tilläggas att det förutom brist på komponenter även är en brist på råmaterial inom många branscher.

”Hög orderingång för nästan alla branscher, men det råder stor osäkerhet kring framtiden”

Enkäten har besvarats av 195 företag i Jönköpings län och förutom Handelskammaren så har även näringslivschefer i länet bistått i att sända ut den. 53 procent av de som svarat finns inom tillverkningsindustrin och 26 procent inom tjänsteföretag. I vissa valda delar i rapporten presenteras resultat från just dessa branscher. Bland övriga företag som svarat återfinns bygg, besöksnäringen, handel, fastighetsbranschen samt transport/logistik. Av länets 13 kommuner har högst andel svar erhållits från följande kommuner: Värnamo, Gnosjö, Jönköpings och Nässjö.

Svaren på enkäten som sändes ut i mitten av oktober visar tydligt att orderingången är hög. Sett till samtliga branscher anger 64 procent av företagen att de upplever den högre än i ett förväntat normalläge. Svaren visar dock att det finns en stor osäkerhet kring orderingången, på såväl sex som på tolv månaders sikt.

Så få som 1 procent anger att de har planer på att varsla, vilket givetvis är mycket positiva signaler. Anställningsambitionerna är höga, men det blottlägger den kompetensbrist som finns på både bredd- (exempelvis operatörer, servicepersonal) som spetskompetens i länet. Cirka 70 procent av företagen anger att det har varit, är och kommer vara, svårt att rekrytera rätt kompetens. Problematiken är så stor att företagen anger kompetensförsörjning som det största tillväxthindret

I höstens Konjunkturbarometer, Handelskammarens andra till följd, finns frågor kring orderingång, export, anställnings- samt varselplaner men även frågor kring hur strategier har förändrats. I barometern har även frågor kring tillväxthinder, kompetensförsörjning samt energiförsörjningens problematik lagts till.

>> 2021_Konjunkturbarometer_höst

Om Konjunkturbarometern

Handelskammarens Konjunkturbarometer publiceras två gånger per år, en på våren samt en på hösten. Syftet är att på ett strukturerat sätt följa näringslivets utveckling samt identifiera tillväxthinder. Resultatet kommuniceras med media, regionen, myndigheter samt politiker. Den första Konjunkturbarometer släpptes våren 2021, och du hittar den här!

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Nyheter

Annika Lindstrand: “Vi som är med i Ekonomichefsnätverket har stort utbyte av varandra”

Genom Ekonomichefsnätverket får Annika möjlighet att träffa andra personer som har samma typ av roll på företag i liknande storlek.

Läs mer
Nyheter

Coronavirusets påverkan på näringslivet och fortsatta dialoger om åtgärder

Handelsminister Anna Hallberg höll under fredagen i förra veckan en telefonkonferens med alla elva handelskamrar i Sverige. Syftet var at...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari