fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Ny rapport: Energikrisen är akut och slår snabbt mot länets företag
4 oktober, 2022

Ny rapport: Energikrisen är akut och slår snabbt mot länets företag

Hela 50% av industriföretagen i Handelskammarens undersökning har ökat sina energikostnader med mer än 100%. Strax över 40% av företagen anger att företagens framtid är hotad i hög eller mycket hög grad. Siffrorna kommer från den rapport Handelskammaren Jönköpings län sammanställt som tydliggör att energikrisen är akut och slår snabbt mot länets företag.

Jönköpings län är särskilt hårt drabbat, i regionen finns en stor andel energiintensiva företag och industrin är den största privata arbetsgivaren i länet. Förutom att redovisa svaren från enkäten redogör Handelskammaren för både kort- och långsiktiga åtgärder som är nödvändiga för företagen. Läget är akut – beslutsfattare och politikermåste agera! Med rapporten ”Så påverkas näringslivet av de höga energipriserna” belyser Handelskammaren hur allvarlig situationen är för länets företag kopplat till de volatila och kraftigt ökade energikostnaderna.

I rapporten finns en karta som visar att Gnosjö kommun är den enskilt mest drabbade kommunen helalandet av de extremt ökade kostnaderna. Av alla kommuner har de flest anställda inom energiintensiva företag och det finns en överhängande risk att en del av dessa inte klarar de ökade kostnaderna trots att de i grunden är välmående bolag. Det får stora konsekvenser för kommunen men också för Sverige då Gnosjökommuns företag har en mycket hög export. Säger Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län.

Slutsatser som Handelskammaren drar av rapporten är att även företag som inte direkt drabbas av ökade kostnader riskerar att drabbas. Företags brist på betalningsförmåga påverkar exempelvis snabbt leverantörer. Dessutom riskerar investeringar och kostsamma utvecklingsprojekt att bli satta på is då det haruppstått stor ekonomisk osäkerhet.

Företagen är redan nu i en mycket svår sits och det kommer få stora konsekvenser om det inte fattaskorrekta kort- och långsiktiga beslut. Den nationella konkurrenssituationen blir absurd där norra delarna avlandet inte alls drabbas på samma sätt. I den här frågan handlar det om våra företags överlevnad. Det här kommer att påverka vilken konkurrenssituation länets företag kommer att ha nationellt och internationellt, Säger Annika Cederfeldt, Näringspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län.

För att konkret driva energifrågan framåt har Handelskammaren tillsatt Sandra-Stina Vesterlund, tidigare VD för en större plastindustri i länet, som resurs. I rapporten nämns flera åtgärder som hon anser som helt nödvändiga för att rädda länets viktiga företag. Hon trycker på att åtgärder snabbt behöver sättas in.

– En av de mest kritiska åtgärderna är att snabbt stötta företagens likvida förmåga och att de 90 miljarder Svenska Kraftnät har i så kallade Flaskhalsavgifter fördelas till de företag som är mest drabbade det vill säga de som är i elområde tre och fyra och som är i energiintensiva branscher annars riskerar vi att se höga varseltal och i värsta fall konkurser, säger Sandra-Stina Vesterlund, Handelskammaren Jönköpings län.

Handelskammaren kräver en långsiktig blocköverskridande plan för att bygga ut en stabil, tillförlitlig och billigelförsörjning i södra Sverige. Rapporten kommer användas för att kommunicera med politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Det är ett viktigt underlag om hur företagen verkligen drabbas och vilka förutsättningar vårt län kommer att få i framtiden.

Ladda ner rapporten här!

 


Kontakt & frågor

Annika Cederfeldt
Näringlivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län annika.cederfledt@handelskammarenjonkoping.se

Helena Zar Vallin
Vd, Handelskammaren Jönköpings län
helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se

Sandra-Stina Vesterlund
Handelskammaren Jönköpings län
sandrastina.vesterlund@handelskammarenjonkoping.se

Fler inlägg

Näringspolitik

Handelskammaren samtalade med Anna Hallberg

Med utgångspunkt i det öppna brev som Handelskammaren tidigare sände till riksdag och regering samtalade Helena Zar Vallin och Annika Ced...

Läs mer
Nyheter

Informationssäkerhet och coronaviruset

Som en följd av coronavirusets framfart ökar antalet medarbetare som jobbar hemifrån eller på distans i förebyggande syfte. En del bolag ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari