fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » LÄGESRAPPORTERING | Besöksnäringen
2 november, 2020

Besöksnäringen i Jönköpings län

LÄGESRAPPORTERING V44

En bransch som inte syns väl i KI:s mätning och som fortfarande är mycket hårt drabbad är besöksnäringen. Den enkätundersökning som Handelskammaren Jönköping län sände ut vecka 44, till ett antal hotell samt näringsidkare som är beroende av besökare, visar tydligt att branschen fortfarande är hårt drabbad. Respondenterna i studien representerar företag i hela länet. Ca en fjärdedel av företagen har 3–15 anställda, en fjärdedel ca 16–30 anställda och övriga 50 % har fler än 31 anställda.

Bortfall besökare: konsekvenser

Vid frågan gällande hur stort bortfall de har i antal gäster är det endast ett fåtal som svarar att det ligger på max 25 %. Hela 30 % av de tillfrågade har tappat mer än tre fjärdedelar av sina gästar. Diagrammet visar fördelningen på bortfall.

Källa: Egna beräkningar.

Som en konsekvens av effekterna kring pandemin med minskat antal gäster, och därmed minskade intäkter, anger mer än hälften av företagen att deras överlevnad är hotad, varav ca 20 % anger att den är hotad i hög eller mycket hög grad. Oroväckande är att det är majoriteten av företag med många anställda som anger att överlevnaden är hotad i hög eller mycket hög grad.

De hot som anges för företagen sett till dagen situation är de restriktioner som hindrar deras besökare att komma – vilket också stärks av citatet nedan:

”Intäkterna finns inte, vi har i princip näringsförbud”

Vid frågan gällande konsekvenserna om stödpaketen inte skulle fortgå efter årsskiftet är svaret entydigt; det kommer innebära ytterligare brist på likviditet och med varsel som följd.

Omställning

Många verksamheter har ställt om sitt utbud, ändrat marknadsföringsstrategier eller ökat sin digitala närvaro för att på så sätt hitta nya marknader alternativt affärsmodeller. I enkäten som Handelskammaren sände ut ställdes frågan i vilken mån företagen har kunnat ställa om. Någon enstaka respondent svarade att de ändrat sitt erbjudande till viss del i form av mer paket och upplevelser. Majoriteten av de svarande hänvisade dock till att de var beroende av besökare och att de uteblivit. Besöksnäringens karaktär är givetvis sådan att människor ska mötas. Många processer kan digitaliseras och effektiviseras, men där kärnverksamheten består av att människor ska mötas och där restriktioner förhindrar detta – då är verksamheten hotad.

Korttidspermitteringar och varsel

Genom svaren i Handelskammarens regelbundna undersökningar av näringslivet under pandemin har det varit tydligt att korttidspermitteringar har varit en förutsättning för att vi inte ska se fler varsel eller konkurser.

Nära 30 % av de som svarat på enkäten har 26–75 % av sina medarbetar korttidspermitterade, i någon grad. Hälften av respondenterna svarar att de kommer nyttja korttidspermittering även nästkommande månad.

Av de som svarat i studien har ca 70 % lagt varsel och fördelningen av planerade varsel nästkommande månad, och fördelar sig enligt diagrammet nedan. Enligt Arbetsförmedlingen är hotell- och restaurangnäringen den sektor som har ett högt antal varslade och är en av de branscher som är hårdast drabbad i pandemin.

Källa: Egna beräkningar.

Utifrån Handelskammarens studie och rådande läge med en ökad smittspridning behöver de osäkerheter kring vilka stödåtgärder som kommer gälla efter årsskiftet omedelbart klargöras och tydligt kommuniceras. Det råder osäkerheter kring smittspridningen, men det är tydligt att restriktionerna snabbt ändras och förutsättningarna för att mötas ytterligare minskas. Ett citat från en företagare summerar vad en hel näring står inför:

”Med tanke på den ökade smittspridningen och tillämpningen av allmänna råd på region efter region ser vi omedelbara avbokningar. Jag befarar en bransch som redan är i kris kommer att få det ännu tuffare den kommande perioden”

Studien visar tydligt att:

Fler inlägg

Nyheter

Selma Bjelkerud om sin utbytestermin: ”Ett minne för livet”

"Till andra studenter som överväger att åka på en utbytestermin vill jag varmt rekommendera det! Det är en helt fantastisk möjlighet för ...

Läs mer
Nyheter

Annika Cederfeldt: Jag konstaterar – ensam är inte stark!

KRÖNIKA: "Tillsammans är vi så mycket kraftfullare och kan verkligen göra skillnad för Jönköpings län. Vi ses på Handelskammaren!"

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari