fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Näringslivspolitisk rapportering september 2020
29 september, 2020

Näringslivspolitisk rapportering september 2020

Många befarade att såväl varsel som konkurser skulle ta fart efter sommaren och jämfört med sommarmånaderna har varslen ökat i regionen. Jönköpings län har näst högst andel korttidspermitterade, där industrin är den näring som har högst andel. Såväl enligt mätningar som våra samtal med företagsledare, de indikerar att botten av krisen har varit nådd. Och, det går stadigt uppåt för flera branscher.

Varsel och korttidspermittering

272 personer har varslats i Jönköping län under perioden 1–25 september 2020, vilket är en markant ökning jämfört med juli och augusti då 50 respektive 66 personer varslades i regionen. Sverige tillhör ett av de länder där ungdomsarbetslösheten har ökat mest. För att stimulera anställningen av unga föreslår regeringen en tillfällig nedsättning med 37 % av arbetsgivaravgiften för 19–23-åringar under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023. I Jönköpings län var ungdomsarbetslösheten i augusti uppe i 13,5 %. Krisen har slagit hårdast mot tjänstebranschen och hotellägare, vilka enligt dem jag pratat med också välkomnar förslaget. Det är även inom hotell- och restaurangverksamheten som flest varslade återfinns, med 68 % av de anställda. Av de som varslades i mars–april tidigare i år har en av fyra personer blivit arbetslösa.

I sin finanspolitik föreslår regeringen åtgärder för att stimulera gröna investeringar, resurstillskott till välfärden samt skattesänkningar på jobb och företagande. Takten i klimatomställningen, återhämtningen och en ökning i sysselsättningen kommer prioriteras.

Jönköpings län har näst högst andel korttidspermitterade med 23,7 %, där endast Västra Götaland ligger högre på 24,2 %. Vid rapporteringen föregående månad var andelen korttidspermitterade i Jönköpings län 23 %, vilket tyder på en liten ökning. Diagrammet nedan visar andel kortidspermitterade, i procent, vid minst ett tillfälle i tidsspannet 7 april- 16 september 2020.

Källa: Ekonomifakta

Sett till branscher i Jönköpings län har följande högst andel korttidspermitterade (andel av totalen kortidspermitterade):

Omställningsstöd

Det har uppkommit kritik gällande omställningsstödet som enbart gällde för mars och april. Kritiken har hörsammats och regeringen har lagt fram ett förslag att det även ska gälla för månaderna maj, juni och juli. Bland annat drabbades många företag som bedriver säsongsverksamhet hårt under sommarmånaderna. Hårt drabbades även företag och organisationer som är beroende av att fler än 50 personer kan mötas.

Konkurser

Antal konkurser i länet fram till 19 september 2020 var 118, vilket är +26 % jämfört med föregående år. Det ska sättas i förhållande med att nationellt ligger konkurserna +6 % jämfört med samma tid 2019.

Export

Jönköpings län, med många små och medelstora underleverantörer inom bland annat automotive, drabbades hårt i början av pandemin. Exporten minskade nationellt med drygt 18 % under Q2 2020, både vad gäller varu- och tjänsteexporten, men också fordonsbranschen som var bland hårdast drabbad där exporten nästan halverades. Däremot fick läkemedelsbranschen ett uppsving, vilket också diagrammet nedan visar:

Källa: SCB-indikatorer, aug 2020

Exportchefsindex, vilket mäts av Business Sweden, steg med 11,5 enheter till 48,7 under Q3. Även Handelskammarens enkät som sändes ut i början av september visar att majoriteten av de exporterande företagen i regionen är påverkade i mindre grad, sett till läget den dagen de svarade.

Stadig uppgång, men skillnad mellan branscher

Konjunkturinstitutets mätningar visar att det totalt sett finns en stadig uppgång, även om den nu går saktare än mellan maj och juni tidigare i år. Däremot skiljer det sig starkt mellan branscher. Mätningar visar att:

Konfidensindikatorn, från slutet av augusti i år, visar data för tjänste-, tillverknings-, handel- och byggsektorn.

Källa: Konjunkturinstitutet

I mätningen publicerad av Konjunkturinstitutet den 15 september 2020 anger fortfarande 25 % av det totala näringslivet att det finns en risk för avveckling. Jämfört med enkäten som Handelskammaren skickade ut i början av september, där angav 15 % av de svarande företagen att det fanns en avsevärd risk för avveckling.

Järnväg

Som ett led i att stärka järnvägens tillförlitlighet och möjlighet till klimatsmarta transporter, av både gods och människor, föreslår regeringen en satsning på 500 miljoner krononor årligen mellan 2021–2023. Pengarna ska användas till underhåll av de statliga järnvägarna i landet. Regeringen föreslår även att miljökompensationen för en överflyttning till godstransporter, från väg till järnväg, förlängs och vidareutvecklas med 400 miljoner årligen mellan 2021–2025.

Kvinnor i ledande positioner

Andelen kvinnor i ledande befattningar är omdiskuterat. Almi genomför årligen en kartläggning och för 2020 visar den att när det kommer till kvinnliga vd och styrelseledamöter har det inte ökat sedan 2019 utan ligger kvar på 13 % respektive 19 %.

Jönköpings län har en företagsstruktur med mycket industri och familjeföretagande. Det kan vara en förklaring till varför länet befinner sig i bottenskiktet när det kommer till kvinnor i ledande positioner. Det är helt enkelt fortfarande vanligare att sonen i familjen väljer att driva vidare företaget. Det finns även färre kvinnor överlag inom industrin.

Almis studie visar:

Vi på Handelskammaren har alltid vår dörr öppen för att diskutera näringsliv och utveckling. Kontakta oss gärna, oavsett små eller stora frågor. Vi finns för att bistå er!

Fler inlägg

Nyheter

Helena Nordström, ny nätverksledare för Handelskammaren

Helena Nordström är företagaren som älskar förändring! Hon har alltid haft ett stort intresse för marknadsföring och till vardags driver ...

Läs mer
Nyheter

Underlätta för företagen att utbilda permitterade

DEBATT. Möjligheten till kompetenshöjande insatser för permitterade finns i dagsläget inom vissa kollektivavtal, men systemet behöver utv...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari