fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Helena Zar Vallin: ”Näringslivet behöver stora investeringar i infrastruktur”
1 mars, 2021

Helena Zar Vallin: ”Näringslivet behöver stora investeringar i infrastruktur”

Handelskammaren vill att det ska vara möjligt att resa kollektivt, eller med bil, under en timme mellan alla länets kommuner och Jönköping, eller annan regionort. Det bör vara möjligt, då avstånden i länet faktiskt inte är så stora. I grunden har vi dessutom ett välförsett väg- och järnvägsnät – men i väldigt dåligt skick. En satsning på infrastrukturen ger enorma möjligheter för näringslivet, viljan att investera i länet och att jobb uppfattas som attraktiva. För framtidstron.

Det är ett viktigt år i år, när det gäller att påverka vilka beslut som kommer fattas om landets och länets kommande infrastruktursatsningar. Under våren kommer regeringen lägga fram en proposition för landets infrastruktur som bildar ramarna för de kommande 12 alternativt 16 åren. Det är ännu oklart hur lång tid den kommande planeringsperioden kommer bli. Tidigare har det varit 12 år som reviderats var fjärde år, det vill säga 2022–2033 alternativt 2037.

I denna proposition kommer det (sannolikt) framgå om regeringen avser gå fram med ett sammanhållet system för nya stambanor under den här perioden, det vill säga att de nu beslutade sträckorna Göteborg-Borås, Stockholm-Linköping och Malmö-Hässleholm binds ihop med Jönköping som nav. Låt oss innerligt hoppas att så blir fallet – för klimatet, för företagen, för våra barn!

De fyra Handelskamrarna utmed stambanan har en intensiv samverkan för att påverka att rätt beslut fattas. Flera debattartiklar har skrivits. Många enskilda kontakter är tagna med politiker och andra beslutsfattare. Signalerna vi skickar är väldigt tydliga – näringslivet behöver den här investeringen! I mars kommer vi genomföra ett seminarium i riksdagen med syfte att förse våra folkvalda med fakta om varför det är viktigt med nya stambanor.

Förutom att driva frågan om nya stambanor (så mycket som vi bara kan), så har vi även ringat in vilka övriga investeringar som behövs i vår region. Jönköpings län sägs ha mest järnväg i hela landet, men det är inte så att vi åker mest tåg – snarare tvärtom. Och det beror inte på att det saknas vilja, i många fall går det inte. Att rusta vårt läns järnvägar för att kunna erbjuda boende ett hållbart resande är en oerhört viktig faktor för att länet, såväl som kommuner och näringsliv, ska uppfattas som attraktiva i framtiden.

När det gäller länets vägar ser vi Riksväg 26, den så kallade Nissastigen, med sträckan mellan Jönköping och Gislaved som mycket prioriterad för att få en bättre och mer hållbar kvalitet på. Det finns en stor mängd företag utmed denna sträcka, en sträcka som är mycket trafikerad både av persontrafik och gods. Vägkvaliteten är nu betraktad som så undermålig av Trafikverket att de på många håll sänkt hastigheten till 80 km/h. Detta har direkt försämrat förutsättningarna för fungerande arbets- och studiependling för företag, anställda och studenter i området.

Nedanstående satsningar skulle få betydande positiva effekter för en stor del av länets företag. Därför har vi identifierat de som viktigast att få beslutade OCH genomförda.

Näringslivet behöver dessa investeringar, och de behövs nu!

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Nyheter

Annika Cederfeldt går vidare till industriuppdrag – Handelskammaren rekryterar ny nyckelperson

PRESSMEDDELANDE: Annika Cederfeldt går nu vidare till ett ledande uppdrag hos en snabbt expanderande byggindustri i länet. I och med dett...

Läs mer
Nyheter

Så hanterar vi på Handelskammaren Corona/Covid-19

Med anledning av risken kring smittspridning av Coronaviruset/Covid-19 behöver vi alla visa respekt och hänsyn gentemot varandra samt vid...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari