fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Näringslivspolitisk rapportering juli – augusti 2020
19 augusti, 2020

Näringslivspolitisk rapportering juli – augusti 2020

När jag lyssnar på företag i regionen arbetar flera utifrån olika scenarios. Restriktioner gällande besök fortsätter gälla, vilket begränsar verksamheter för flera näringar. Pandemin är oförutsägbar och hur hösten kommer bli – kan vi bara avvakta och se. Vad som däremot är tydligt är att Sveriges linje med att hålla skolor och verksamheter öppna, om så i begränsad mån, har gynnat vårt näringsliv. Dock är vi hårt drabbade då Sverige är ett land med stor del utrikeshandel.

Regeringen agerade snabbt och satte in stödpaket. Vår enkät som vi skickade ut i slutet av maj visade att 40 % av företagen ansåg att de har en uthållighet på 3–8 månader. Tiden får utvisa om stödpaketen var tillräckliga och/eller rätt riktade, och vår förhoppning är att de korttidspermitteringar som nu ligger kan hävas snart och att den trend med utplaning gällande varsel inte eskalerar igen.

Vecka 32 var första veckan sedan Coronapandemins utbrott där Jönköpings län inte hade några varsel, dessvärre varslades 33 personer veckan efter. Varslen kulminerade under vecka 23 med 231 personer, sedan dess har det planat ut och drabbar länet i lägre takt. Den 13 augusti hade länet 25 376 personer i korttidspermittering, men även denna siffra har börjat plana ut. Jönköpings län har fortfarande tredje högst andel korttidspermitterade med 23 %, andelen är endast högre i Södermanland (23,6 %) och Västra Götaland (23,7 %). Nationellt sett är det fortfarande flest korttidspermitterade inom restaurang med 35 %, följt av tillverkningsindustrin med 30 %.

Under juli månad minskade konkurserna i länet med 33 % jämfört med samma månad föregående år. Dock har konkurserna totalt sett ökat med 23 % under perioden januari till juli, jämfört med 2019. För riket ökade konkurserna med 11 %, vilket tydligt visar att Jönköpings län är hårt drabbat. Jönköpings län har en stor del exporterande tillverkningsindustri och Kommerskollegium ser en ihållande svag utveckling för varuhandel med länder utanför EU, vilket givetvis påverkar länets näringsliv. Fram till 15 augusti i år hade 105 företag i länet ansökt om konkurs.

Konfidensindikatorn, som mäts av Konjunkturinstitutet, anger förväntningarna från en bransch. Den visar att företag inom tillverkningsindustrin befinner sig vid eller nära genomsnittet före pandemin. Även bygg- och anläggningsverksamhet ökar stadigt igen, så även detaljhandeln. Även inom tjänstesektorn finns en ökning, men den ligger fortfarande på en lägre nivå. Trots uppgången ligger indikatorn på historiskt låga nivåer, sett över de flesta branscher, där endast resultatet från finanskrisen 2008–2009 visade lägre.

Källa: Konjunkturinstituet.se.

Minskningen av produktionsvolymen inom industriföretagen minskar i något lägre takt, visar juli månad, där juni angav rekordlåga nivåer. Branschen förväntar en ökning de kommande tre månaderna, även om den tros ske på en låg nivå.

Anläggningsbyggarna ser en positiv utveckling i ingående order under de senaste månaderna och de förväntas öka. Läget för husbyggarna ser annorlunda ut där efterfrågan är liten och förväntningarna de lägsta någonsin!

Regeringskansliet skriver i sin rapport Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige att genom innovation, cirkulära materialflöden och affärsmodeller kan företagen minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Detta är en förutsättning för att nå de globala mål som är satta i Agenda 2030 och ambitionen är att Sverige ska vara ett föregångsland.

En trend, som bekräftas av företagsledare inom bilförsäljningsbranschen, är att olika former av leasingavtal och bilpooler utnyttjas i allt högre grad. Dessutom efterfrågas bilar med någon form av elektrifiering i allt högre utsträckning. Det går att konstatera att bilbranschen är under förändring och det kommer påverka vår region med många underleverantörer inom automotive.

Som ett led i att ställa om till hållbara transporter har regeringen beslutat om en miljöpremie som stöd vid inköp av miljöfordon som exempelvis lastbilar och eldrivna arbetsmaskiner. Förordningen träder i kraft den 7 september i år och den betalas ut vid inköpet. Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen och anses vara den sektor där förutsättningarna snabbt ska kunna ställa om och bli fossilfria.

Vi är i en tid när det talas från flera håll om kompetensutveckling och omställning för att stärkta komma ur krisen. Kontakt gärna oss på Handelskammaren om ni vill diskutera eller ha stöttning. Vi finns alltid tillgängliga för att diskutera och stötta näringslivet kring stora som små frågor.

Fler inlägg

Energiförsörjning

Dags att söka elstöd!

Nu är det dags att söka elstöd för dig med näringsverksamhet i elområde 3 eller 4. Regeringen har beslutat om ett stödpaket för företag s...

Läs mer
Näringspolitik

Gemensamt uttalande angående samtal om finansiering av nya stambanor

Idag har regeringen bjudit in till förhandlingar om finansiering av en utbyggnad av nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. P...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari