fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Era Gerguri och Ulrika Strömberg: ”Det finns utrymme att utmana varandra”
29 juli, 2023

Era Gerguri och Ulrika Strömberg: ”Det finns utrymme att utmana varandra”

Era Gerguri, kontorsområdeschef på Statens servicecenter, är en av mentorerna i Omvänt mentorskap –Hennes adept är Ulrika Strömberg, Head of TechOps and R&D Residential EPAC och Site Manager på Husqvarna. Ta del av Eras och Ulrikas erfarenheter av mentorskapsprogrammet så här långt.

Omvänt mentorskap är ett samarbete mellan Handelskammaren Jönköpings län, Fagerhult, Husqvarna, IKEA, Saab och Länsförsäkringar Jönköping. Det är ett generationsöverbryggande mentorskapsprogram där seniora ledare från Fagerhult, Ikea, Saab, Länsförsäkringar Jönköping och Husqvarna har matchats ihop med tidigare deltagare på listan från initiativet Årets unga ledande kvinna.

”Omvänt mentorskap har varit mycket givande”

Era vann utmärkelsen Årets unga ledande kvinna 2019 och jobbar som kontorsområdeschef på Statens servicecenter. Hon berättar att Omvänt mentorskap varit mycket givande och att de har träffats minst en gång i månaden.

– Omvänt mentorskap har varit jätteintressant. Jag tror att vi båda känner att detta har varit så givande. Vi har hittat ett sätt så att det blir givande och tagande åt båda hållen och inte haft den här klassiska rollfördelningen för mentor och adept som det annars kan vara. Jag ser fram emot varje tillfälle och tiden går så fort, vi har så mycket att prata om, säger Era.

Ulrika berättar att träffarna har varit mycket givande. Bland annat har Era varit med på ett ledningsgruppsmöte på Husqvarna tillsammans med Ulrika och ett av de andra paren från årets omvända mentorskap – Sofia Axelsson och Hake Feka.

– Era har varit och besökt Husqvarna på ett ledningsmöte där vi bland annat pratade om inkludering. Det blev väldigt givande diskussioner och det var väldigt nyttigt med nya och kloka infallsvinklar från Era som har en annan bakgrund än vad jag själv har, säger Ulrika.

”Nyttigt att vara mentor till en person med så mycket erfarenhet”

Era berättar att hon varit mentor innan men att omvänt mentorskap skiljer sig från de tidigare erfarenheterna.

– Jag har varit mentor innan men det är lite annorlunda när man får vara mentor åt någon som har mycket mer erfarenhet än vad jag själv har. Dels blir man ju så ödmjuk inför all kunskap som jag får suga åt mig av Ulrika, dels känner jag att jag har vuxit själv, säger Era.

”Som adept med mer erfarenhet behöver jag i stället tänka efter och reflektera över vilka problem som jag har i min vardag”

Ulrika tycker att Era är en fantastiskt bra mentor. Hon upplever även att det blir en bra balans i samtalen under träffarna.

– Jag har varit mentor många gånger innan och har själv haft en mentor för många år sedan. Men de gånger jag varit mentor så upplever jag att det lätt blir att den som är äldre och har mer erfarenhet sitter och lyssnar och coachar i de problemen som presenteras för en. Som adept med mer erfarenhet behöver jag i stället tänka efter och reflektera över vilka problem som jag har i min vardag, som jag sedan bollar med Era. Det blir på så sätt mycket mer balans i samtalet, det blir upp till mig att lägga fram mina problem. Som ”äldre” adept är det ju min uppgift i det här förhållandet, vilket är väldigt nyttigt, berättar Ulrika.

”Det finns utrymme att utmana varandra”

Ulrika berättar att de under träffarna pratar om många olika ämnen, och att Era har fått henne att få nya perspektiv och att tänka mer utanför boxen.

– En av de saker vi tagit upp är att det är lätt att vi på Husqvarna tänker på ett visst sätt, bland annat när vi pratar om rekryteringar. Vi tittar gärna innanför boxen, och där har jag och Era pratat om hur vi ska tänka annorlunda och utvecklas i den frågan. Vi pratar också om vad som är en attraktiv arbetsplats, vad är drömarbetsplatsen, vad är det som gör att man trivs på jobbet och vill stanna där? Och det är ju frågor som är aktuella på alla arbetsplatser, oavsett var du befinner dig, berättar Ulrika.

Era berättar att det finns utrymme att utmana varandra i deras ledarskap, framförallt att utmana hur man tänker och ser på saker.

– Det är ju lätt att man fastnar i samma spår och tankebanor och särskilt givande har varit att jag fått uppleva hur det är att utifrån komma in på Husqvarna och se hur deras verksamhet fungerar. Ulrika har även fått se min arbetsplats och då får man ju många kloka inspel eftersom man ser verksamheten med andra ögon, fortsätter Era.

”Vi har lika värderingar i hur man ska vara som ledare”

När vi frågar om de skulle rekommendera mentorskapsprogrammet till andra är både Ulrika och Era mycket positivt inställda.

– Definitivt. Jag har redan tagit upp på Husqvarna att vi borde ha ett liknande tänk på våra traditionella mentorsprogram. Det har varit väldigt nyttigt, och jag skulle verkligen rekommendera andra att vara med i programmet. Vi har lika värderingar i hur man ska vara som ledare. Och därigenom förstår vi varandra trots att vi kommer från två helt olika miljöer, säger Ulrika.

– Alla dagar! Vi har verkligen klickat både personlighetsmässigt och i rollerna. Det känns som att vi snabbt byggt ett förtroende för att kunna utmana varandra och våga sticka ut hakan lite ochifrågasätta vissa saker. Det är viktigt att man känner den tryggheten för att kunna nå framgång i det här mentorskapsprogrammet, fortsätter Era.

Om Omvänt mentorskap

Efter ett mycket lyckat pilotprojekt, driver nu Handelskammaren tillsammans med Fagerhult, Husqvarna, IKEA, Saab och Länsförsäkringar Jönköping omvänt mentorskap, där seniora chefer på partnerföretagen matchats ihop med mentorer från Årets unga ledande kvinna.

Här kan du läsa mer om Omvänt mentorskap!

Clara Ericsson

Kommunikatör

clara.ericsson@handelskammarenjonkoping.se

070-733 60 82

Fler inlägg

Näringspolitik

Skarpt näringslivsperspektiv i remissvar till kommande infrastrukturproposition

Handelskammaren har som remissinstans lämnat ett remissyttrande gällande Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för pe...

Läs mer
Nyheter

Produktionsfokus – nytt forum för tillverkande företag i Jönköpings län

Produktionsfokus riktar sig till dig som arbetar som vd/fabrikschef i tillverkande företag och vill utveckla både dig själv och din organ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari