fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Riksdagsseminarium om nya stambanor
30 mars, 2023

Riksdagsseminarium om nya stambanor

Handelskammaren Jönköpings län var tillsammans med Europakorridoren, Östsvenska-, Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren inbjudna till att delta i ett Riksdagsseminarium kring behovet av en ny stambana i Södra Sverige under onsdagen.

Riksdagen har satt ett tydligt mål att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Idag står inrikes transport för 1/3 av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Godstrafiken har bara det senaste året ökat med 10% och under seminariet medverkade även Norrlands- och Västerbottens Handelskammaren som påtalade vikten av robusta och effektiva godstransporter, inte minst då deras export förväntas öka med 50%.

Riksdagsledamöter samlas inför seminariet.

Sveriges arbetsmarknadsregioner har sedan 1970 minskat från 187 till idag ca 60. Företagens konkurrenskraft avgörs i hög grad av förmågan att rekrytera rätt kompetens och att skapa effektiva försörjningskedjor och produktionssystem, infrastrukturen är avgörande. Ju större den lokala arbetsmarknaden är – desto större är sannolikheten att kunna hitta ”rätt” personal för att kompetensförsörja företaget. Forskning visar att det finns starka samband mellan arbetskraftens rörlighet, kunskapsspridning och produktivitet.

Just nu trängs tusentals pendlare med miljontals ton skandinaviska exportvaror på gamla stambanor från 60-talet. Sverige investerar mindre i infrastruktur jämfört med andra länder, idag utgör infrastruktursatsningar endast 1% av BNP. Trafikverket har i en utredning konstaterat att det inte är möjligt att utnyttja befintliga stambanor mer effektivt än idag. Studier från KTH visar även att det inte blir billigare att rusta upp befintliga banor, snarare skapas en större flaskhalsproblematik.

Med en upprustning tappas dessutom hela systemtänket med att koppla ihop nya städer med hög tillväxtpotential. Idag tar det 3,5h att åka tåg mellan Linköping och Borås, jämfört med under 1h med ett i hopbundet system. En resa från Jönköping till Göteborg, Linköping, Norrköping eller Borås skulle ta mindre än en timme. En resa till Stockholm eller Malmö skulle ta drygt en timme.

Handelskammaren ställer oss frågande till hur frågor som stadsplanering,  kompetensförsörjning, godstransporter ska lösas och inte minst hur hållbarhetsmålen nås om endast den befintliga stambanan står till förfogande. Ett stort tack till Carina Ödebrink, regional riksdagsledamot för S, för inbjudan.

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Näringspolitik

Inkludera Arlanda i den nya stambanan

DEBATT. Nya stambanor genom södra Sverige är den största och viktigaste infrastruktursatsningen i modern tid för svensk tillväxt, konkurr...

Läs mer
Nyheter

JU delar ut första stipendiet till Per Risbergs minne

Anders Melander blir den första mottagaren av stipendiet till Per Risbergs minne, motiverat av visat stort engagemang gällande samverkan ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari