fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Näringslivet behöver grundläggande byggstenar!
7 februari, 2022

Näringslivet behöver grundläggande byggstenar!

DEBATT | Publicerad i Jönköpings-Posten 2022-02-07

För Jönköpings läns näringslivs del har de tillväxthinder som länge funnits förstärkts i den uppgång som för många branscher kommit i pandemins spår. Många delar av vårt näringsliv når nu toppar som aldrig tidigare setts och det blottlägger kompetensbristen på ett mycket påtagligt sätt. I många branscher – på flera nivåer. Även eftersatt infrastruktur blir än mer ett tydligt tillväxthinder i vår region då det försämrar förutsättningarna att hitta rätt kompetens. Lägg också därtill en stor osäkerhet kring elförsörjningen och dess kostnader, vilket får såväl kort- som långsiktiga konsekvenser.

Att hitta rätt kompetens är kritiskt för en tillväxt. En väl fungerande infrastruktur ger en större arbetsmarknadsregion och därmed en direkt påverkan på möjligheten att rekrytera rätt kompetens, både när det gäller spets- som breddkompetens. Handelskammarens Konjunkturbarometer som publicerades i dec 2021 visar att ca 70 % av företagen har haft, har och tror sig komma få, svårt att rekrytera rätt kompetens. Samtidigt ligger Sverige ofta i topp bland de nordiska länderna vad gäller ungdomsarbetslöshet. Det saknas i dag en röd tråd genom hela utbildningstiden och som leder till arbete. Söktrycket till de praktiska yrkesutbildningarna har sedan 80-talet drastiskt minskat, samtidigt ropar industrin efter hög kompetens från till exempel industritekniska gymnasielinjen. De praktiska gymnasieutbildningarna måste återfå sin status!

Vårt län har ett spirande näringsliv i länets alla kommuner, men pendlingsmöjligheterna är i flera fall dåliga. Det gäller såväl med bil som med kollektivtrafik. I Trafikverkets förslag till Nationell plan för infrastruktur är vår del av landet de stora förlorarna och inga nya objekt tas med. Jönköpings län tilldelas i förslaget 1,3 % av den nationella potten på 330 miljarder kronor. Det krävs en regional kraftsamling för att driva frågan på ett konstruktivt och konkret sätt!

Att få till en hållbar elförsörjning med rimliga kostnader är A och O för företagen. Näringslivet signalerar till Handelskammaren att rådande läge påverkar såväl deras investeringar som expanderingar – negativt. I ovannämnda Konjunkturbarometer anger hela 60 % av företagen att de är drabbade av brister och höga kostnader när det kommer till elförsörjningen.  Det slår hårt och ger både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för både tillväxt och omställning.

För att vårt näringsliv ska våga satsa, investera och utveckla behöver grundläggande byggstenar som tillgång till kompetens, infrastruktur och energi vara på plats. Vi på Handelskammaren ser en otrolig potential i Jönköpings län, både för invånare och företagare. Men nu gäller det att kommuner, politiker och andra beslutsfattare tänker på vad som är långsiktigt rätt om vi ska fortsätta ha ett växande näringsliv.

Vi kan inte lämna vårt näringsliv med deras höga visioner därhän, risken är helt enkelt för stor att de väljer att flytta sin verksamhet, i värsta fall till utanför Sveriges gränser. Det är nu möjligheternas tid för vårt läns styrande politiker och beslutsfattare att visa att de står bakom vårt näringsliv!

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Nyheter

Helena Zar Vallin ”Att leda över andra är ett stort ansvar”

Vi är både stolta och förväntansfulla över att nu kunna lansera vårt program Unga Ledare. Att vara ung och ha ett uppdrag att leda över a...

Läs mer
Nyheter

Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län

Under året har förstudien ”Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län” genomförts i Handelskammarens regi med Peter Grahn som...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari