fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » JAS Worldwide Sweden AB – grön omställning för transportindustrin
1 maj, 2023

JAS Worldwide Sweden AB – grön omställning för transportindustrin

Handelskammaren träffade Susanne Andersson och Helene Lundström på JAS Worldwide Sweden AB, nya medlemmar hos Handelskammaren, för att diskutera hur den gröna omställningen ser ut inom transportindustrin. Susanne Andersson är platschef i Jönköping och Helene Lundström arbetar med ISO och hållbarhetsfrågor på huvudkontoret i Göteborg.

Företaget JAS Worldwide Sweden AB, en del av JAS worldwide globalt, verkar som speditörer inom logistik. De erbjuder internationella fraktlösningar med ett brett utbud av transportsätt inom sjö, flyg, järnväg och väg. På kontoret i Jönköping ligger mest fokus på vägtransport, utöver detta erbjuder de en mängd olika transportsätt och valmöjligheter till sina kunder. För JAS står hållbarhet högt på agendan, inte minst på grund av lagstiftning, men också för att vara i framkant och fortsätta verka inom branschen en lång tid framöver.

Susanne Andersson och Helene Lundström från JAS Worldwide Sweden AB.

Helene menar att JAS vision ”Top of mind for sustainable solutions” kommer med mycket ansvar.

– Transportindustrin står inför en enorm omställning på många olika plan där JAS kontinuerligt genererar nya långsiktiga kontrakt som ska få leverantörerna att våga göra omställningar. Prioritet är att JAS leverantörer ska vara framåtlutade och vilja satsa på ny grön teknik, säger Helene.

Samarbete – nyckeln till grön omställning

JAS samarbetar med många olika logistikföretag, men även konkurrenter, på ett helt annat sätt än tidigare. Det förändrade samarbetet möjliggör att tillsammans kunna uppnå de mål som FN har satt upp och möjligheten att kunna påverka de politiska frågorna på ett annat sätt.

– Det är en annan synergi idag mellan företagen, de hjälper varandra mycket mer med hållbarhetsfrågorna. Digitaliseringen leder till att företagen kan samarbeta utan att behöva utbyta företagshemlig information. Transportindustrin, i jämförelse med andra branscher, ligger långt efter när det kommer till just hållbarhetsfrågor, berättar Helene.

År 2017 släppte JAS sin första hållbarhetsrapport och har sedan dess drivit hållbarhetsfrågor och utmanar kontinuerligt sina leverantörer.

– Transportindustrin har blivit mer kunddrivet idag. Numera är det kunden som kontaktar företagen och ber om hjälp och råd för hur de kan transportera mer miljövänligt, förklarar Helene.

Tack vare JAS ständiga hållbarhetsarbete blir de ofta tillfrågade av kunder. Lägst pris är inte alltid den enda aspekten för kunden längre, fler och fler lägger mer fokus på hållbarhet och klimatsmarta transportlösningar. Helene påpekar dock att priset blivit avgörande när vi nu är inne i en lågkonjunktur.

JAS vill erbjuda sina kunder mer miljömedvetna transportlösningar, exempelvis kan lastbil och flyg ersättas med båt och tåg vid längre sträckor. Genom att exempelvis erbjuda kunden en kombination av de mer miljömässiga och de mindre miljömässiga transportsätten kan JAS vara med och påverka hållbarheten inom branschen. Dessutom är JAS med och minskar klimatpåverkan genom deras el- eller HVO drivna lastbilar. Det är inte alltid kunden efterfrågar en grön lösning när de beställer transport från JAS. För att väcka nya tankar och leda kunden till en omställning erbjuder JAS en grönare lösning som ett alternativ. På så sätt synliggörs deras miljömedvetna transportlösningar.

Leverantörer och aktörer måste våga ställa om

För att kunna erbjuda nya hållbara transporter har JAS, tillsammans med en leverantör, införskaffat en av de nya el-lastbilarna för tung last. Helene ifrågasätter huruvida åkerierna har råd med att inte investera i de nya transportsätten som erbjuds.

– För att fortsatt vara relevanta inom fem till tio år måste åkerierna och rederierna våga ställa om till nu teknik, annars finns risken att de förlorar marknadsandelar, förklara Helene.

– Nuvarande lastbilar kommer naturligt fasas ut över kommande år, vilket också leder till att åkerierna kommer behöva ställa om, tillägger Susanne.

Att den yngre generationen tenderar att välja mer miljövänliga transporter vid köp online, och dessutom är villiga att betala lite extra för det, är ett starkt påtryckningsmedel för att driva omställningen.

– Väljer stora aktörer att pusha för det fossilfria alternativet leder det till att deras leverantörer måste investera i sådan teknik för att kunna erbjuda det som samhället kräver, menar Susanne.

JAS som koncern har som mål att öppna kontor över hela världen med fokus på hållbarhet. De strävar efter att sprida hållbarhetstänket i hela världen och inte bara i Europa, där man enligt lag måste förhålla sig till hållbarhet.

Enligt Helene vill JAS erbjuda företag en lösning som innebär att de inte behöver köpa stora lager, utan att de istället kan ta in varor allt eftersom produkterna säljs – med hållbara transporter.

– För att kunna erbjuda kunderna miljövänliga transportmedel, bryta gamla vanor och rikta de mot en mer grön omställning måste JAS vara i framkant redan nu, poängterar Helene.

 

Julia Lundqvist
Praktikant Handelskammaren Jönköpings län
julia.lundqvist@handelskammarenjonkoping.se

Fler inlägg

Nyheter

Annika Cederfeldt: Jag konstaterar – ensam är inte stark!

KRÖNIKA: "Tillsammans är vi så mycket kraftfullare och kan verkligen göra skillnad för Jönköpings län. Vi ses på Handelskammaren!"

Läs mer
Näringspolitik

Riksdagsseminarium om nya stambanor

Handelskammaren Jönköpings län var tillsammans med Europakorridoren, Östsvenska-, Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren inbjudna til...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari