fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Etablera ny järnvägsdepå i Nässjö
11 maj, 2020

Etablera ny järnvägsdepå i Nässjö

Debattartikeln publicerades 2020-05-11 i Jönköpings-Posten, VärnamoNyheter & Smålands-Tidningen.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska företagsregioner där industrin står för 53% av det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras. Det är högst i landet. Industrin har en mycket stor betydelse för regionens ekonomi.

Sambandet mellan ökad produktivitet, tillväxt och större arbetsmarknadsregioner är ett faktum och för att nå detta krävs en bra järnvägsinfrastruktur. En väl fungerande arbetspendling som är såväl bekväm som tillförlitlig ökar möjligheten till en god kompetensförsörjning, vilken är en av de största utmaningarna för vår regions företag. Jönköping University växer och utvecklas där studenter men även forskare har en nära samverkan med det regionala näringslivet. Dessvärre utelämnas en hel del företag då det är ett faktum att de ligger utanför de 50–60 minuter som anses vara rimligt att lägga på pendling enkel väg. En pendling som är förutsägbar, bekväm, snabb och hållbar kommer attrahera studenter som framtida arbetskraft från högskolan till regionen där de väljer att bo kvar i ett redan etablerat sammanhang.

Förbättring av järnvägsnätet är helt nödvändig ur ett hållbarhetsperspektiv där målet är att regionen 2035 ska vara fossilfri. Den undermåliga kvalitén samt brister i kapaciteten är avgörande för att företag inte transporterar mer gods på järnvägen.

Det är därför glädjande att länets kommuner ställt sig bakom den regionala utvecklingsstrategin som slår fast järnvägens och tågtrafikens betydelse för den regionala tillväxten. Där järnväg finns ska tågtrafik prioriteras. 

Regionaltrafiken i Sverige har ökat med 173% de senaste 30 åren, från 82 till 224 miljoner resor per år. Denna utveckling är mycket positiv för omställning till ett fossilfritt samhälle och möjligheter för personer att bo och arbeta i olika delar av Jönköpings län. Ytterligare en viktig faktor är att järnvägen knyter samman Region Jönköping med Region Halland genom HNJ-banan. En järnväg som betyder mycket för arbets- och studiependling i södra delen av länet. Det krävs dock modernare tågflottor inom regionaltrafiken för att attraktiviteten skall fortsätta i samma takt.

Näringslivet ställer sig mycket positiva till ett beslut att uppdatera Krösatågsystemet till ett 20-tal moderna tåg med 0 emissionsutsläpp genom el- eller vätgasdrift samt därtill investera i den depå som krävs för den nya flottan. En utökad fordonsflotta med ny teknik och ökat antal resande kräver även utökad underhållskapacitet vilken den nya depån ger förutsättning till.

Nässjö som placeringsort av en ny depå, med fyra verkstadsspår, stödjer den strategiskt långsiktiga utvecklingen av järnvägen i länet då det där finns flest järnvägsrelaterade företag vilka kan bidra med såväl kompetens som utveckling men även leda den kritiska fasen kring byggnation och drift. I Nässjö finns en tradition av utbildningar som berör både byggnation, drift och underhåll av järnväg där allt från bantekniker till lokförare utbildas på orten. Etableringen av tågdepån i Nässjö ger grundförutsättningar för en framtida utbildning med riksintag avseende tågtekniker vilken skulle säkra försörjningen av kompetent personal. Nässjö kommuns och Region Jönköpings satsning på Nordic Infracenter ger en samlande kraft för utveckling och utbildning inom järnvägssektorn, vilken redan idag är väl etablerad i Nässjö. Det finns en lång erfarenhet att utveckla liknande investeringar och de kan därmed aktivt bidra till att sänka investeringskostnaden.

Handelskammaren har diskuterat och förankrat frågan med berörda näringslivsbolag, som Nässjö Näringsliv AB och Enter Gislaved, samt med Nordic Infracenter.

I skenet av Coronas oerhört negativa effekter för företagande och sysselsättning välkomnar vi att denna infrastrukturella satsning görs. Det skapar både jobb och framtidstro för hela Region Jönköping.

Handelskammaren i Jönköpings län stöttar Region Jönköpings beslut att etablera en depå i Nässjö som ett led i satsningen av en rejäl upprustning och modernisering av länets järnvägar för att kunna åstadkomma en fungerande arbets- och studiependling inom länet mellan Jönköping och andra större orter utanför regionen och övriga kommuner i länet med tider under en timme!

Helena Zar Vallin,
vd Handelskammaren i Jönköpings län

Claes Johansson
vd, Nässjö Näringsliv AB

Hans-Inge Almgren
verksamhetsledare, Nordic Infracenter

Fler inlägg

Våra medlemmar

Företagsbesök: Preformance

Handelskammaren besökte medlemsföretaget Preformance AB som tillverkar verktyg och formsprutar, Preformance 3dp (3D-utskrift) och Cam Sol...

Läs mer
Näringspolitik

Helena Zar Vallin: ”Näringslivet behöver stora investeringar i infrastruktur”

Handelskammaren vill att det ska vara möjligt att resa kollektivt, eller med bil, under en timme mellan alla länets kommuner och Jönköpin...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari