fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » EFFEKT – tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län
15 december, 2023

EFFEKT – tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län

För att säkra konkurrenskraften i länet är vi projektpartner till EFFEKT och tillsammans med en mängd andra aktörer i länet ska vi verka för att skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem. Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden.

Jönköpings län, precis som resten av Sverige, står inför utmaningen att uppfylla nationella och regionala klimat- och energipolitiska mål. Elektrifieringen av vårt samhälle, särskilt inom industri- och transportsektorn, kräver en ökning av elproduktion och elnätskapacitet.

Den gröna omställningen genererar både utmaningar och nya möjligheter

Denna omställning genererar både stora utmaningar och nya möjligheter. Många av företagen i länet är energiintensiva och Handelskammaren ser redan exempel på hur företag inte kan genomföra önskade investeringar på grund av brist i tillgång till energi. Dessutom har de volatila och periodvis mycket höga kostnaderna drabbat dessa företag hårt.

Gemensam kraftsamling för att påskynda utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem

Projektet EFFEKT är en kraftsamling för att påskynda utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län genom samarbete med kommuner, energiföretag och näringsliv. Projektet fokuserar på att öka analysunderlag, kunskap, innovationsgrad och skapa mötesplatser som möjliggör framtagandet av nya lösningar för ökad förnybar energiproduktion och minskad belastning på elnätet. Vi är stolta projektpartners till EFFEKT och tillsammans med andra aktörer i länet strävar vi efter att skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem.

Annika Cederfeldt Jiveby, näringspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län.

För att betona vikten av ett väl utbyggt energisystem för företagens möjligheter till hållbara produktionsprocesser, expansioner och för att vara konkurrenskraftiga globalt, framhåller Annika Cederfeldt Jiveby, Handelskammarens näringspolitiska chef betydelsen av att delta som partner till Effekt:

Ett robust energisystem är inte bara nyckeln till omställningen till hållbara produktionsprocesser, det är också en grundläggande förutsättning för företag i Jönköpings län att kunna växa och vara framstående på den globala arenan. Den kraftsamling som EFFEKT möjliggör är mycket välkommet.

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden. Läs mer om projektet EFFEKT hos Energikontor Norra Småland.

Annika Cederfeldt Jiveby

Näringspolitisk chef

Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se

070–468 36 36

Fler inlägg

Näringspolitik

Jesper Steen: Vägen mot en starkare arbetslinje

GÄSTKRÖNIKA | "En företagares tid ska läggas på att driva företag – inte administration. Vi måste ha ett system som gynnar företagande oc...

Läs mer
Nyheter

Säg hej till Clara, vår nya kommunikatör och eventkoordinator!

Vi är mycket glada över att kunna presentera vår nya kommunikatör och eventkoordinator Clara Ericsson! Clara är egentligen inget nytt ans...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari