fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Susanne Spector: Hög räntemiljö och svaga tillväxtutsikter präglar det aktuella läget
22 november, 2023

Susanne Spector: Hög räntemiljö och svaga tillväxtutsikter präglar det aktuella läget

I en nyligen genomförd analys, presenterade Susanne Spector, chef över makroekonomisk analys på Nordea, en detaljerad översikt över den aktuella ekonomiska situationen vid Handelskammarens höstmöte den 16 november. Analysen avspeglade en komplex bild där den övergripande tonen var präglad av en tyngd, särskilt markant i södra delarna av landet.  

Tyskland, en central ekonomisk aktör, går svagt till följd av höga elpriser och den tyska ekonomin är i princip på samma nivå som 2019. Å andra sidan hade Sverige en positiv tillväxt på 6 procent under 2021, vilket innebar att den svensk ekonomin var starkare än de flesta andra jämförbara länders. . Trots denna positiva trend råder dock en allmän oro för Sveriges förmåga att hantera den ökande ekonomiska osäkerheten. Analysen belyser därmed de utmaningar och komplexiteten som präglar den aktuella ekonomiska situationen.   

Bild på Susanne Spector sin står utomhus

Susanne Spector, Chef för makroekonomisk analys, Nordea.

Finansiella förhållanden och lägre kostnadstryck 

De finansiella förhållandena är stramare och världshandeln har minskat vilket sannolikt kommer att skapa utmaningar för den svenska ekonomin. Företag befinner sig i en ekonomisk situation där finansiering blir en utmaning, särskilt med tanke på de genomförda centralbankshöjningarna, vilket kan resultera i minskade investeringar.  

En positiv utveckling är att elpriserna har sjunkit, vilket förväntas avlasta bördan för både företag och hushåll. Trots detta positiva tecken står Sverige inför hinder när det gäller att dra nytta av sjunkande frakt- och oljepriser. Den svaga svenska kronan, kopplad till euron och dollarn, begränsar Sveriges möjlighet att dra nytta av de generella prisnedgångarna.  

Susanne Spector har påpekat att trots en viss stärkning av kronan ökar dess sårbarhet om den ekonomiska situationen förvärras ytterligare, vilket kan orsaka ökad turbulens. En anmärkningsvärd observation är att danskar alltmer söker sig till Malmö, vilket antyder att prisläget i Sverige har blivit alldeles för billigt. Denna dynamik visar på de komplexa sambanden mellan valuta, prissättning och ekonomisk stabilitet.  

”Higher for longer

I den senaste bedömningen av inflationstrenderna i USA och Sverige framkommer avvikelser där Sverige uppvisar en mer gradvis nedgång jämfört med övriga Europa, medan USA har genomgått en snabbare ökning under vissa perioder. Enligt Susanne Spector förväntas räntorna förbli på höga nivåer under en längre tid, och Riksbanken förutspås med hög sannolikhet höja räntorna för att hantera den nuvarande situationen.  

Vid höstmötet närvarade även Jesper Rundbäck, senior finansanalytiker från Länsförsäkringar i Jönköping, och delade med sig av sina synpunkter på den ekonomiska situationen. Han uttryckte följande:

”Som alltid väldigt intressant att ta del av Susannes synpunkter och framåtblick. Framför allt uppskattade jag tydligheten i att Riksbanken kommer att genomföra ytterligare en höjning i november och därefter avvakta. Även hennes åsikt att Finanspolitiken har relativt sett lite möjlighet att påverka konjunkturen utan Riksbankens penningpolitik ger större effekt i deras räntesättning.”

Den nya räntemiljön sätter i gång en anpassningsprocess som förutspås ta tid menar Susanne, och förväntningarna är att räntorna kommer att fortsätta på en hög nivå mellan 4 och 4,5 procent under en längre tidsperiod. Trots denna prognos präglas utvecklingen av en platt, tung och tråkig dynamik vilket indikerar behovet av tålamod och nya anpassningsprocesser.  

Bild på en man och en kvinna som håller föredrag

Annika Cederfeldt Jiveby och Jesper Rundbäck

Högre ränteläge 

Förväntningen är att vi inte kommer att återgå till lägre räntelägen. Minskningen av bostadsbyggande förväntas särskilt tynga regioner som Jönköping. Trots högre räntor fortsätter hushållen att spendera i snabb takt, vilket ger en viss optimism. Fallande bostadspriser skapar dock osäkerhet och risker för marknaden även fast hushållsparanden är positivt. Byggföretagen är pessimistiska om framtiden, och investeringarna förväntas minska, särskilt i Småland.  

Sammanfattningsvis pekar detta på en utmanade ekonomisk miljö, särskilt för Jönköpings län. I tider av framgång för Sverige förstärks läget i Jönköping, men i perioder av nedgång blir konsekvenserna desto mer påtagliga. Hög räntemiljö och svaga tillväxtutsikter präglar det aktuella läget och anpassningen samt återhämtningen förväntas bli en långvarig process. 

 

Nadija Sabic
Praktikant, Handelskammaren Jönköpings län
nadija.sabic@handelskammarenjonkoping.se 

Fler inlägg

Energiförsörjning

Tips och råd för att hantera de höga elpriserna

De volatila och skenande elpriserna påverkar oss alla. Handelskammarens senaste undersökning visar att företagen i Jönköpings län har dra...

Läs mer
Energiförsörjning

Ny rapport: En betydande andel av företagen i regionen har genomfört energibesparande åtgärder

Handelskammaren Jönköpings län rapporterar att en betydande andel av företagen i regionen har genomfört energibesparande åtgärder och att...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari