Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Näringspolitik

Handelskammaren i Jönköpings län har identifierat kompetensförsörjning som det största utvecklingshindret för företag i länet. För att angripa svårigheterna för länets företag att hitta rätt kompetenser arbetar Handelskammaren oberoende och självständigt med dialog och lobbying mot relevanta myndigheter och institutioner.

Genom att fokusera vårt engagemang och arbete på länets attraktivitet bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar för länets företag. Nyckelområden är infrastruktur, utbildning och forskning samt företagsutveckling. Läs mer om detta under respektive kategori till vänster.