fbpx

Digitala Experterna - konkret kompetensmässig hjälp

Digitalisering har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren och företag måste snabbt anpassa sig till denna förändring. I samarbete med några av länets digitala experter erbjuder Handelskammaren därför en genomgång som leder till konkreta steg för navigering vid en digital transformation.

Vid kontakt mellan Handelskammaren och företag i länet så finns det en insikt att man ofta saknar egen kompetens inom digitalisering. Anledningarna är att det är snårigt, kostsamt och svårt att beställa rätt tjänst. Intresset för inspiration och utbildning är inte längre vad som efterfrågas, utan nu behövs specifika åtgärder för bolagen. Därför vill Handelskammaren, som en oberoende roll, erbjuda detta i samarbete med utvalda experter inom digitalisering. Dessa förstår svårigheterna, känner till det lokala näringslivet och vill se regionen utvecklas genom digitala verktyg.

Syfte

Att konkret hjälpa företag att öka förståelsen för sitt företags digitala utmaningar, den potential som finns och ta dem över den första tröskeln. Detta för att kunna påbörjade mest prioriterade förändringarna, i egenregi eller med hjälp av fortsatt konsultstöd.

Deltagare

En digital transformation och digitalutveckling innebär strategiska beslut på en väsentlig nivå för en organisation. Därför är det av stor betydelse att organisationers företagsledningar och styrelser deltar i dessa workshops.

Kostnad

För Handelskammarens medlemsföretag kostar denna digitaliseringsgenomgången 75.000 kr, vilket motsvarar en halvering av normalkostnaden för samma upplägg. Det finns också möjlighet att ansöka om digitaliseringscheckar för ytterligare 50 % finansiering.

Som icke-medlem gäller fullpris, men med chans till viss finansiering via digitaliseringscheckar.

Kontakt & frågor

Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren
076–949 42 25
helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se

>> INFO_Digitala Experterna

Så här fungerar det: 5 steg till konkreta förslag

 • 1. KONTAKT

  Ni tar kontakt med Handelskammaren för en första genomgång av företaget och det nuvarande läget.

 • 2. INTERVJU

  Intervju med Handelskammaren där man skapar en förståelse kring medlemsföretagets organisation. Baserat på intervjun bestäms vilka samarbetskonsulter ur Handelskammarens nätverk som medlemsföretaget bör träffa för att mest effektivt kunna föra den digitala transformationen framåt.

 • 3. ANSÖKAN OM DIGITALISERINGSCHECK

  Med hjälp från Almi sker en ansökan för att få digitaliseringscheck (snabb process).

 • 4. GENOMFÖRANDE

  Medlemsföretaget och samarbetskonsulterna träffas på ett första möte innan samarbetets två workshops börjar. Den första workshopen handlar om att skapa en djup förståelse kring organisationens nuläge, möjligheter och utmaningar. Den andra workshopen omvandlar förståelsen om organisationen till initiativ som organisationen kan följa som nästa steg i sin digitala utveckling samt vilka organisatoriska förändringar detta innebär för företaget.

 • 5. RAPPORT OCH FRAMTIDSPLANERING

  Efter genomförandet av workshops tillhandahålls en rapport till medlemsföretaget som innehåller nulägesanalys av organisationen. Även vilka initiativ som kan följas för att nå sitt önskade framtida läge samt viktiga mätvärden att använda sig av för att kunna mäta sin transformation. Baserat på denna rapport gör medlemsföretaget en plan framåt och börjar implementering samt sin digitaliseringsutveckling.

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari