fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » “Vi behöver göra saker NU!“
10 december, 2019

“Vi behöver göra saker NU!“

Efter att under året ha träffat ca 70 företag och företagsledningar i länet, tagit del av statistik och information om näringslivet i vår region, har ett antal områden utmejslats som prioriterade för Handelskammaren att driva för medlemmarnas räkning.

Att företagen kämpar med sin framtida kompetensförsörjning är vid det här laget allmänt känt. Ett hinder som finns idag är de uppenbara problemen att ta sig mellan kommunerna i vårt län samt närliggande län, än att just ta bilen.

Ett stabilt samband finns mellan tillväxt och större arbetsmarknadsregioner, och vi behöver göra hela vår region till en större arbetsmarknadsregion. Det är då den stora utväxlingen kan ske; både för att skapa mer tillväxt men också för att klara kompetensförsörjningen. Flöden av erfarenhet och kompetens ger mer potential för samarbeten och specialiseringar. Och inte minst för innovation! Det främjar fler företag och mer människor.

Nya stambanor och höghastighetståg adresserar även detta, men på väldigt lång sikt. De stora vinsterna kommer inte bara vara mellan de tre största städerna i Sverige. De regionala förutsättningarna skulle bli mycket bättre och på så sätt skapa förutsättningar för att få större rörlighet, såväl inom som utanför regionen.

Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län.

Men vi behöver också göra saker NU! Att få en fungerande studie- och arbetspendling på flera håll i länet, snabbare och mer tillgänglig, blir därför nu en viktig fråga att driva. Och bäst kommer den att kunna drivas på en gemensam, regional nivå. Varje enskild kommun eller företagskluster blir i sammanhanget för liten. Här måste vi kraftsamla och berätta om det totala prioriterade behovet i länet och meddela beslutsfattare, tjänstemän och politiker. Vi behöver driva att beslut måste fattas, och vi måste följa upp att åtgärder vidtas.

För att få en konkret bild över behoven ur ett näringslivsperspektiv i länet har jag engagerat näringslivsavdelningarna/bolagen i länet. Jag behöver ha deras syn på var de största pendlingsproblemen ligger som också behöver få en lösning (tåg, buss, vägar). Det är inte alla kommuner som haft möjlighet att svara, eller som idag uppfattar det som problematiskt. I de fallen tar vi på Handelskammaren ändå en kontakt med medlemmar i den kommunen och sammanställer deras information. Tillsammans blir detta den samlade bilden av viktiga åtgärder att vidta.

Att det behövs förbättrade, mer samordnade processer, information och beslut kring nya behov och resmönster i regionen är uppenbart. Inte minst med tanke på det snart avslutade försöket att få kompetensförsörjning till Hillerstorps företag där en direktbuss under ett år inrättades mellan Jönköping och Hillerstorp. Varken JLT eller regionen medverkar nu för att få till stånd en fortsättning, trots ett bra utfall! Så en viktig uppgift för Handelskammaren är att fortsätta driva den här frågan, tillsammans med andra behov av förbättrade kommunikationer. I slutet av december kommer jag få möjlighet att berätta för JLT om de behov som jag hittills uppfattat. Jag tar gärna emot synpunkter direkt från er medlemmar för att få en än tydligare bild och helhet att presentera.

I kommande nyhetsbrev kommer jag fortsätta ge information om vad som görs och även berätta vidare om de övriga prioriteringarna som fullmäktige och styrelsen i Handelskammaren beslutat om. Det kommer även finnas aktuell information på hemsidan inom kort.

Det känns bra att ha landat i konkreta åtgärder, som jag upplever skulle göra en stor skillnad för näringslivet i regionen. Så, stort tack för er tid som ni lagt på våra företagsbesök och jag hoppas verkligen att ni framöver kommer fortsätta välkomna oss och hålla oss informerade på samma sätt. En vital dialog som behöver fortsätta, både via företagsbesök och i andra former. Tack!

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Näringspolitik

Industrin riskerar massvarsel

ÖPPET BREV TILL SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG | Industrin riskerar massvarsel, hur ser strategin från riksdag och regering ut?

Läs mer
Nyheter

Träffen med bankerna visade på stort engagemang

I förra veckan hade vi på Handelskammaren en digital medlemsträff med några av länets största banker: Danske bank, Nordea, Swedbank, SEB,...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari