fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Varför är just Nissastigen (RV 26) så viktig?
3 februari, 2021

Varför är just Nissastigen (RV 26) så viktig?

När vi på Handelskammaren prioriterar vilka sträckningar gällande infrastruktur vi ska driva tittar vi på näringslivsstrukturer och hinder kopplat till tillväxtpotential. Vi har haft ett första inledande möte med representanter från Trafikverket där även Claes Magnusson från HESTRA-Handsken och Per-Åke Andersson från EAB deltog.

Gislaved och Gnosjö kommun har ett unikt näringsliv med många industrier med höga ambitioner – men dåliga förutsättningar när det kommer till infrastruktur.

T.v. Per-Åke Andersson, EAB, t.h. Claes Magnusson, HESTRA-Handsken.

En viktig fråga att ta med är varför just industrin är så viktig för både vårt län och för Sverige. Det finns starka kopplingar mellan industrin och tjänsteföretag, vilket innebär att ett industriföretag genererar i ytterligare arbetstillfällen inom till exempel logistik, IT-företag, kommunikationsbyråer och juridikbyråer för att nämna några. Genom de indirekta kopplingarna mellan tjänsteföretag och industri kommer en femtedel av det samlade värdet av det som produceras i Sverige från industrin. Förutom dessa är de i behov av såväl råmaterial och komponenter, vilket i sin tur skapar ytterligare arbetstillfällen inom industrin – så väl regionalt som nationellt.

”Jag kan förstå Trafikverkets motivering ur ett säkerhetsperspektiv för att uppnå en 0 vision. Men då borde Trafikverket istället satsa på 2-1 väg och viltstängsel för att höja säkerheten och samtidigt stimulera näringslivet som är så starkt beroende av denna väg för att rekrytera kompetens och utvecklas”,

– Claes Magnusson, HESTRA-Handsken.

Till detta ska läggas att Sverige är ett starkt exportland och vi är beroende av att öka andelen export för att behålla vår höga välfärd. Nationellt står industrin för drygt hälften av det samlade exportvärdet. Jönköpings län är Sveriges fjärde största exportlän och det kan konstateras att industrin är viktig – ur många aspekter.

I Gislaveds kommun arbetar ca 41 % av invånarna inom tillverkningsindustrin, vilket kan jämföras rikssnittet på ca 11 %. Motsvarande för Gnosjö kommun är ca 57 %. Statistik visar att Gnosjö kommun bidrar med 160 % högre andel export per invånare än rikssnittet, och för Gislaveds kommuns är siffran 63 %. Det finns många starka och attraktiva arbetsgivare i de båda kommunerna.

”Hela vår region är beroende av vår matarled Nissastigen. Vägen måste rustas upp. Att förflytta sig på Nissastigen måste bli säkert och snabbt”,

– Per-Åke Andersson, EAB.

För att kunna vara en aktör i den globala konkurrensen finns det krav på industrin att utvecklas gällande teknologi, automatisering och krav på hållbarhet. Det ger behov av både spets- och breddkompetens. Urbaniseringen innebär att människor med hög kompetens i högre utsträckning väljer att bo i större städer, men med tillräckligt attraktiva arbeten kan de tänka sig att pendla om pendlingsförhållandena är goda. Just förutsättningar för en god pendling är direkt kopplat till kompetensförsörjning. Studier visar att ökad pendlingstid minskar benägenheten till att pendla – även för attraktiva jobb. Brytpunkten går vid 45 minuter och viljan till att pendla minskar drastiskt. Lägg där till faktorer som dåliga vägar, inget viltstängsel eller farliga möten så är benägenheten att pendla än lägre.

”Jag vet att många av våra lokala politiker och Handelskammaren gör ett bra jobb för infrastruktursatsningar på Nissastigen. Tyvärr tror jag inte våra riksdagspolitiker i Stockholm är lika medvetna hur viktig denna region är med alla dessa fantastiska företag som finns utmed Nissastigen och som är helt beroende av den vägen för sin utveckling”,

– Claes Magnusson.

Därför är Nissastigen viktig! Handelskammaren Jönköpings län kommer driva frågan för en förbättrad Riksväg 26.

Fler inlägg

Näringspolitik

Infrastrukturfrågan direkt kopplad till företagens möjlighet att hitta rätt kompetens

Det viktiga arbetet med en ny nationell plan för infrastruktur är i gång. Planperioden är 2026-2037 och regeringen har nu gett Trafikverk...

Läs mer
Nyheter

Nya namn i Handelskammarens styrelse och fullmäktige

Vid Handelskammarens årsmöte onsdagen den 13 maj 2020 valdes nio nya personer in till dels styrelsen, dels till fullmäktige. Dessutom tac...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari