fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Länets företag efterfrågar ökat ekonomiskt stöd
9 april, 2020

Länets företag efterfrågar ökat ekonomiskt stöd

Coronapandemin fortsätter att påverka företagen i Jönköpings län och det är tydligt att många branscher nu är drabbade. Veckans enkät från Handelskammaren, med över 400 svarande, visar att det krävs ytterligare åtgärder från regeringen för att underlätta för regionens företag. 

Omkring 430 företag, varav 40% inom tillverknings-/industrisektorn, deltog i enkäten som Handelskammaren, med god hjälp av kommunernas näringslivsbolag/avdelningar, skickade ut i början av veckan. Av företagens svar går det att utläsa att de önskar ett ökat ekonomiskt stöd från regeringen och att de redan nu kan se märkbara effekter som pandemin orsakat.

54% av de tillfrågade har märkt av ett minskat kassaflöde, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan enkäten för två veckor sedan. 73% av företagen är fortsatt påverkade av minskning i order, där mer än hälften av dem uppger att det minskat med mer än 50%. 24% svarar att de inte märkt av någon minskning av order. Det är också ett fåtal företag som sett en ökning av order.

Näringslivets uthållighet varierar. Positivt är att över hälften av företagen bedömer sin uthållighet till mer än sex månader. Samtidigt uppger en fjärdedel att företagets uthållighet är tre månader och 14% bedömer att de klarar sig i två månader. Flera företag klarar sig med andra ord bra, där flertalet uttrycker att det är tack vare att de har vidtagit åtgärder såsom att införa korttidsarbete/permittering, men även varsel. Flera uttrycker fortsatt oro inför framtiden, att de klarar sig för tillfället men att företaget förmodligen kommer kunna se negativa effekter inom en snar framtid. Samtidigt finns det företag där läget är akut, där det är helt avgörande vad gäller ersättning och stöd från regeringen.

De tillfrågade ser i nuläget ingen större problematik med transporter i eller från Sverige. 31% av företagen upplever dock att det är problematiskt med transporter till Sverige. De uttrycker att detta leder till svårigheter att ta emot varor och beställningar från bland annat utländska underleverantörer. Bilden av transporter i övriga världen ser dock annorlunda ut, där 58% upplever problem med transporter till och från EU21% svarar att de har problem med leveranser till och från Asien. 11% svarar att de har problem med leveranser till och från Norden.

I nuläget svarar 16% av de tillfrågade att de sökt stöd från banker eller låneinstitut, vilket är en ökning med fem procentenheter från föregående enkät som gjordes för två veckor sedan. Av de som hittills sökt stöd beskriver flera att de fortfarande väntar på besked. De företag som fått besked beskriver att de blivit erbjudna amorteringsfrihet, men endast beviljats amorteringsfritt i tre månader. Näringslivet önskar att perioden vore längre.

När det gäller varsel svarar 84% av företagen att de inte varslat personal13% uppger att de varslat mellan 1–10 personer, 3% uppger att de varslat mellan 11-50 personer och 1% svarar att de varslat mellan 51–100 personer. 35% uppger dock att de vidtagit åtgärder så som att avsluta timanställda eller konsulter, vilket är en ökning med åtta procentenheter sedan förra enkäten.

31% svarar att de i dag har personal i korttidsarbete/korttidspermittering, och 47% planerar att ge personal korttidsarbete/korttidspermittering den kommande månaden.

Andelen av personalstyrkan som är sjukskriven är fortsatt låg. 93% svarar att mindre än 20% av personalstyrkan är sjukskriven6% svarar att mellan 20–50% av personalstyrkan är sjukskriven.

Flera företag uppger att de aktivt jobbar med att undersöka vilken typ av kompetensutbildning som kan komma att bli aktuell, och främst rörde det sig inom:

Åtgärder som företagen i dagsläget anser vara till mest nytta är ett mer omfattande ekonomiskt stöd från regeringen, bidrag till arbetsgivaravgifter samt korttidsarbete/korttidspermittering.

Fler exempel som lyfts fram var:

Clara Ericsson

Kommunikatör

clara.ericsson@handelskammarenjonkoping.se

070-733 60 82

Fler inlägg

Energiförsörjning

Tips och råd för att hantera de höga elpriserna

De volatila och skenande elpriserna påverkar oss alla. Handelskammarens senaste undersökning visar att företagen i Jönköpings län har dra...

Läs mer
Näringspolitik

Bättre förbindelser behövs till alla roliga och intressanta jobb

DEBATT. Kollektivtrafiken ska ha som tydligt uppdrag att skapa förutsättningar för att länet ska bli en arbetsmarknadsregion, skriver Hel...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari