fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Helena Zar Vallin: ”Inte tal om förbättringar, utan om försämringar”
8 februari, 2022

Helena Zar Vallin: ”Inte tal om förbättringar, utan om försämringar”

Det pågår nu två parallella remissrundor som visar statens satsningar på infrastruktur de kommande 12 åren; den nationella planen och den regionala transportplanen. Utfallet för vår del av landet när det gäller förslag till nationell plan – INGA NYA OBJEKT!

Inga nya namngivna satsningar på vare sig järnväg eller nationella vägar, där exempelvis Nissastigen är definierad som en nationell väg. Objekt som redan ligger i plan, som järnvägen mellan Värnamo- Jönköping-Nässjö, även kallat Y:et, har nästan blivit dubbelt så dyrt. Trots att regeringen sagt att nya stambanor ska byggas som helhet, inte bara i början av ändarna, så finns inget avsatt i planen för vårt län för de kommande 12 åren. Detta innebär bland annat att stadsplanering behöver vänta ytterligare ett antal år i avvaktan på lokalisering av stationer utmed sträckningen. Suck…

Den regionala transportplanen kan bara ta ställning till investering i regionala vägar samt upprustning av järnvägar. I detta planförslag finns en positiv signal kopplat till en av Handelskammarens prioriteringar; 100 miljoner kronor för att säkra plankorsningar Vetlanda-Nässjö. Det är en väldigt liten del av en total elektrifiering av den fyra mil långa banan, men det kan tolkas som en signal att det är en början, att det finns en vilja och ambition att upprusta även denna järnväg. Men ändå…

En slutsats att dra är att Sverige satsar alldeles för lite på infrastruktur och att den satsningen som görs är väldigt snedfördelad – inte minst geografiskt. Detta trots att ett av målen med Sveriges transportsystems utveckling är att bidra till utvecklingskraft i hela Sverige.

Sydsvenska Handelskammaren har under de tre senaste åren granskat satsningar på infrastruktur i den nationella planen och finner att Stockholm och Västra Götaland tillsammans får nästan lika mycket som övriga Sverige. Tittar vi på fördelning av satsningar per invånare är Östergötland, Norrbotten, Stockholm och Västra Götaland de stora vinnarna. Jönköpings län är bland de län som får minst tilldelning, tillsammans med län som Kalmar, Jämtland, Värmland och Dalarna. När det gäller helt nya objekt för denna nya planperiod är det Norrbotten som får merparten, precis som i förra planperioden. För att summera – detta är skevt! Det har varit skevt i de senaste planperioderna och det blir allt skevare.

För en region som Jönköpings län är det inte tal om förbättringar, utan om försämringar. Undermåligt underhåll och alldeles för få nya investeringar innebär sämre förutsättningar för företagen i länet. Att hitta kompetens till länets företag blir allt svårare och svårare. Pendlingstiden blir längre när hastigheten sänks på vägar som blir allt sämre. Vi har mest järnväg i hela Sverige, och låt oss få den att bli det snabba och klimatvänliga som den har potential för.

Varför inte ta större investeringar i väg och järnväg utanför plan och med annan finansiering, exempelvis lån? Hålla isär nyinvestering och nödvändigt underhåll? Det skulle frigöra mer satsningar på övriga behov i hela Sverige, såväl för järnväg som för väg. De fördyringar som Trafikverket flaggar upp för bör ifrågasättas och granskas. Det är inte rimligt att objekt blir dubbelt så dyra på bara några år!

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Nyheter

Nytt Produktionsnätverk i Jönköpings län

Ett professionellt nätverk som ger verkliga resultat. Arbetar du som VD, platschef, fabrikschef eller produktionschef är det här nätve...

Läs mer
Nyheter

Så påverkar Coronaviruset näringslivet i vår region

Som handelskammare är vårt uppdrag att främja näringslivet i vår region och får ofta en roll att vara länk mellan näringslivet och det of...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari