fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Stödet som annonserats ut är en kortsiktig lösning men det behövs snabbt en långsiktigt hållbar strategi med fokus på näringslivet
31 oktober, 2022

Stödet som annonserats ut är en kortsiktig lösning men det behövs snabbt en långsiktigt hållbar strategi med fokus på näringslivet

I torsdags presenterade regeringen det elprisstöd som planeras betalas ut till såväl privat- som företagskonsumenter i södra Sverige för att täcka de höga elpriserna. Stödet betalas ut för användningen under oktober 2021 till september 2022 där konsumenter i elområde 4 ersätts med 0,79 kr per förbrukad kWh medan konsumenter i elområde 3 ersätts med 0,50 kr per förbrukad kWh.

De företag inom energiintensiva branscher som Handelskammaren möter är mycket hårt drabbade av de ökade energikostnaderna, bland annat visar en undersökning som Handelskammaren genomfört tillsammans med LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv att ca 40% av företagen inom tillverkningsindustrin har fått en kostnadsökning för energi på 100% till 400%. Undersökningen visar dessutom att 5% av företagen inom tillverkningsindustrin fått en kostnadsökning på mer än 400%.

Avgörande med mer förutsägbar kostnadsbild

Det är avgörande att stödet betalas ut skyndsamt för att inte riskera varsel och konkurser. Handelskammaren ställer sig positiva till det liggande förslaget om stöd. Dock står företagen inför en period med åter historiskt höga kostnader och det är ytterst kritiskt att företagen får förutsättningar att planera för såväl kostnader som prissättning. Det är inte långsiktigt hållbart att få ersättning för historiska händelser. Ett pristak eller likande skulle säkra en mer förutsägbar tillvaro vilket är helt nödvändigt för att kunna driva en affärsmässig verksamhet.

Fokus bör ligga på långsiktig och hållbar modell för exportprissättning och elområdesindelning

Regeringens arbete bör nu fokusera på att snabbt arbeta fram en långsiktig och hållbar modell för exportprissättning och elområdesindelning. Om energipriserna fortsätter att variera i den höga grad mellan landets norra och södra delar riskerar näringslivet i de södra delarna av Sverige att stanna av i utveckling både när det kommer till nyetablering och expansion. Dessutom är det tydligt att den nationella såväl som internationella konkurrenskraften kraftigt påverkas negativt.

Företagen är inte bara konsumenter av energi, de står även för mycket hög andel av sysselsättning och tillväxt, inte minst i vårt län, vilket Handelskammaren tycker behöver belysas av regering och berörda myndigheter än mer tydligt i utformning och konsekvensanalyser av åtgärder framåt.

Handelskammaren fortsätter driva frågan kraftfullt. Har du frågor eller funderingar som rör energifrågor? Kontakta Sandra-Stina Vesterlund.

Sandra-Stina Vesterlund

Energiförsörjningsfrågor

sandrastina.vesterlund@handelskammarenjonkoping.se

070-521 04 80

Fler inlägg

Våra medlemmar

Moderskeppet, företaget som brinner för att utbilda

För 15 år sedan var det en personlig webbplats. Nu – ”200 bananskal senare” som vd Mattias Karlsson Sjöberg uttryckte det – så består utb...

Läs mer
Nyheter

HR-chefsnätverket – möt nätverksledaren

Helen Einarson Lundin, uppvuxen i en företagarfamilj i Jönköping, driver idag rekryteringsbyrån Ny Position tillsammans med kollegan Jean...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari