fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Bättre förbindelser behövs till alla roliga och intressanta jobb
24 februari, 2020

Bättre förbindelser behövs till alla roliga och intressanta jobb

DEBATT

Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan för länets tillväxt. Det blir allt svårare för företagen att attrahera den kompetens de behöver.

Med ökad tillgänglighet, och framför allt förbättrad kollektivtrafik, skapar vi nya möjligheter. Men vi måste agera, och vi måste göra det nu – tillsammans!

Att företagen i länet kämpar med sin framtida kompetensförsörjning är vida känt. Därför krävs det krafttag för att underlätta tillförandet av den arbetskraft som behövs.

Under det senaste året har jag, i egenskap av min roll som vd för Handelskammaren Jönköpings län, träffat många företag och företagsledningar runt om i länet för att diskutera hur vi kan utveckla regionens näringsliv.

Alla är överens. Ett av de största hindren i dag är de uppenbara problemen som finns att ta sig mellan kommunerna såväl i vårt som i närliggande län, om man inte vill använda bilen.

Många företag utvecklas väl i regionen. Men för att fortsätta växa krävs resurser. Och för att kunna hålla ställningen som ett av de mest företags- och industritätaste länen i Sverige måste vi underlätta för företagen att anställa. Det finns ett starkt samband mellan tillväxt och större arbetsmarknadsregioner. Flöden av erfarenhet och kompetens ger mer potential för samarbeten och specialiseringar. Och inte minst innovation! Det främjar för fler företag och människor. Får vi en större arbetsmarknadsregion kan den stora utväxlingen ske, dels för att skapa mer tillväxt, dels för att klara av kompetensförsörjningen. Vi har mest järnväg i hela Sverige och dessutom bra kommunikationsmöjligheter i övrigt. Det måste vi utnyttja bättre.

Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län. Foto: OAS.

Vi har roliga och intressanta jobb som vi måste öka tillgängligheten till. Och de finns över hela länet. Det måste gå att pendla smidigt inom rimlig tid via ett annat sätt än bil och det måste fungera över längre avstånd i länet. Många av länets företag hittar dagens kompetens i Jönköping, men i många fall tröttnar nyrekryterade medarbetare på långa arbetsdagar och osäkra färder med bil. Det leder till att de slutar sin anställning tidigare än de egentligen vill. Det är med snabbare pendling mellan Jönköping och regionens övriga kommunorter som de stora vinsterna ligger.

Det krävs snabbare tågförbindelser eller direktbussar och tidtabeller där tåg och buss inte konkurrerar med varandra. De måste också vara anpassade efter arbetstiderna för de resande. Det ska vara möjligt att arbeta under sin resa, med sin dator, uppkopplat. Först då blir det effektivt och attraktivt att pendla. Vi kommer dessutom att kunna locka fler att flytta till eller tillbaka till länet om vi på riktigt kan erbjuda ett brett utbud av intressanta jobb både inom det privata och det offentliga som länet har för en inflyttande familj.

Snabbare och tillförlitligare pendling till och från Jönköping gynnar även ungdomar som vill studera på Jönköping University och samtidigt vill bo kvar i tex Vetlanda eller Tranås.

De nya stambanorna och höghastighetstågen kommer att innebära stora, viktiga förbättringar. Men det är på väldigt lång sikt. Länet behöver också lösningar nu! Vi måste tillsammans hitta ett sätt att förbättra kommunikationerna och se till att de är flexibla och kan ändras när behoven kräver.

För oss på Handelskammaren Jönköpings län är det här en av de viktigaste frågorna. Vi vill att det ska tas fram tydliga proaktiva processer för hur kollektivtrafiken ska kunna stödja nya behov och resmönster. Framför allt ska kollektivtrafiken ha som tydligt uppdrag att skapa förutsättningar för att länet ska bli EN arbetsmarknadsregion, att ge service till invånarna OCH företagen.

En nyckel är att involvera näringslivet, det är hos företagen som behoven och de framtida arbetsmöjligheterna finns. Redan i dag finns det en god vilja från Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Trafikverket att samarbeta med näringslivet och Handelskammaren i Jönköpings län. Det är tillsammans som vi kan åstadkomma en större arbetsmarknadsregion i länet.

I samarbete med företag och kommuner håller Handelskammaren på att ta fram en lista över de mest prioriterade åtgärderna. För att därefter i dialog med berörda organisationer kunna fatta beslut om åtgärder och tidpunkter för genomförande. Och det snabbt! Vi kan inte vänta längre.

Henrik Dahlström

Verkställande direktör

henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se

076-118 33 97

Fler inlägg

Nyheter

Nytt i Certiata från måndag 31/8-2020

Du som ansöker om ursprungscertifikat i Certiata kan nu välja att få ditt dokument tillbaka på tre olika sätt. Du väljer vilket sätt du v...

Läs mer
Näringspolitik

Nya perspektiv på nya stambanor

PRESSMEDDELANDE: Tillsammans med riksdagens Trafikutskott genomförde Götalands fyra Handelskamrar nyligen ett seminarium där de nya stamb...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari