fbpx
29 mar
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Strategier för den nya geopolitiska och -ekonomiska spelplanen.

Strategier för den nya geopolitiska och -ekonomiska spelplanen.

Företag upplever en alltmer svårnavigerad och fragmenterad omvärld där stormakterna, USA, Kina och EU:s relationer och politik skapar helt nya affärsmässiga risker för företag verksamma internationellt. Risker som kräver noggranna analyser och som behöver vägas in när svenska företag ska fatta strategiska beslut för framtiden.

För företag gäller det både att identifiera vilka risker som är förknippade med den egna verksamheten och de egna produkterna utifrån den nya geopolitiska och geoekonomiska spelplanen. Men det gäller även att förstå de risker som finns hos de leverantörer man har och bland de tjänster och insatsvaror man är beroende av.

Vi har bjudit in Björn Fägersten som kommer att navigera oss igenom hur vi ska förstå den nya spelplanen som stormakterna USA, EU och Kina sätter upp för svenska företag verksamma internationellt. Vilka nya risker behöver svenska företag beakta framöver och vilka strategiska beslut krävs för att lyckas på den globala marknaden?

Friendshoring – val av marknader
Både EU och USA talar alltmer om vikten av att skapa värdekedjor baserade till vänligt sinnade länder. Hur påverkar detta beslut kring vilka marknader som ett företag ska välja att vara verksam på och var man väljer att ha sina leverantörer?

Teknologisk kapprustning och industripolitik
Kinas och USA:s teknologiska kapprustning är alltmer märkbar och får praktiska konsekvenser för företag med teknologiska produkter. Ett ökat antal exportkontrollåtgärder, sanktioner till mer kontroll av investeringar påverkar numera företags kommersiella beslut kring försäljning och investeringar. Här kommer det dock även att bli viktigt att bevaka och analysera andra industripolitiska beslut som nu sker i USA, EU och Kina och hur det kan påverka ens verksamhet. Frågor som rör tillgång till kritiska metaller och halvledare, samarbeten för att nå globala standarder samt satsningar för att gynna investeringar i viktiga industri för att klara den gröna omställningen.

Säkerhetspolitiska aspekter på affärer
Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa som påverkat företag konkret på en rad olika sätt sedan krigets början. Omställning av värdekedjor, stigande energipriser och energibrist till ökad risk för industrispionage är bara några konsekvenser. Den geografiska närheten till ett alltmer isolerat Ryssland kommer dock att påverka Europa under lång tid framöver och är något som företag behöver analysera. Även osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Kina kommer att behöva analyseras utifrån säkerhetspolitiska skäl. Kinas relationen till Ryssland och Taiwan är bara två faktorer.

Föreläsare Björn Fägersten har mer än 15 års erfarenhet av geopolitisk analys, tillämpad forskning och ledning. Han har varit verksam vid Lunds universitet, Harvards Kennedy School of Government samt Utrikespolitiska institutet och är idag VD för analysfirman Politea. Björns huvudfokus är hur stormaktsrivalitet och teknisk utveckling påverkar marknaden och dess aktörer

Närliggande aktiviteter

11 apr
Medlemsevent

SAVE THE DATE: Handelskammarens vårmöte

Välkommen till Handelskammarens vårmöte - ett event exklusivt för våra medlemmar! Boka in den 11:e april i era kalend...

Läs mer
22 feb
Seminarium

TRADE TALKS: Tyskland

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handel...

Läs mer
23 feb
Nätverksträff

HR-chefsnätverket

Handelskammarens HR-chefsnätverk är Jönköpings Läns vassaste HR-nätverk. En plattform som bjuder in ledare inom HR ti...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari