fbpx
15 mar
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Leveransstörningar, ökade råvarupriser och halvledarbrist – så agerar företagen!

Leveransstörningar, ökade råvarupriser och halvledarbrist – så agerar företagen!

Fortsatta leveransstörningar och stigande priser på många viktiga rå- och insatsvaror är faktorer som kommer att påverka företag även under 2022. Hur agerar företagen på rådande situation och vilka trender syns?

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank med ansvar för det månatliga Inköpschefsindex, ger oss inledningsvis en kort genomgång av vilka trender man sett under pandemin. Han kommer därefter belysa flera pågående trender som visar hur företag väljer att agera nu för att hantera bl.a. aktuella leveransstörningar och ökade råvarupriser.

En annan viktig faktor som spås fortsätta under 2022 är bristen samt de stigande priserna på halvledare och kritiska metaller, något som påverkar många tillverkningsföretag. Detta är även något som EU identifierat som ett stort problem i klimatomställningen, då många produkter som är viktiga för att uppnå uppställda klimatmål är helt beroende av halvledare och flera metaller som det är brist på. Tillverkningen av halvledare och även brytningen av de kritiska metallerna sker framför allt i Asien vilket gör europeiska företag beroende av import. I EU:s industristrategi har man därför skrivit in en målsättning att bli mindre beroende av import av dessa kritiska komponenter.

Vi låter Jörgen kort berätta mer om EU:s industristrategi men han kommer även ge prognoser på kort och lite längre sikt på några av de kritiska metallerna och halvledare som många tillverkande företag är beroende av.

Jörgen Kennemar är seniorekonom på Swedbank. Han ansvarar bl.a. för det månatliga Inköpschefsindex som genomförs tillsammans med Silf. Jörgen har en 30-årig bakgrund med inriktning mot konjunkturbedömningar och råvaruanalyser och varit verksam i Swedbank i drygt 20 år. Är även ansvarig för bankens Småföretagsbarometer. Innan banken har han varit verksam inom Företagarna och Svenskt Näringsliv samt på Konjunkturinstitutet.

Välkommen med din anmälan!

Närliggande aktiviteter

19 apr
Seminarium

EXPORTSNACK – Så väljer du din exportmarknad

Häng med på exportsnack då Anders Bohman, Business Sweden poppar upp och snackar prioritering och val av marknad.

Läs mer
22 apr
Nätverksträff

Exportchefsnätverket

Ett nätverk för dig som vill expandera er export. Exportnätverket är ett nätverk för bolag som i dag har en etablerad...

Läs mer
23 apr
Nätverksträff

Hållbarhetschefsnätverket

Nätverket består av företag från hela regionen och syftar till att skapa ett brett kontaktnät som erbjuder erfarenhet...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari