fbpx
29 nov
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » EU:s taxonomi – senaste nytt

EU:s taxonomi – senaste nytt

– Under 2023 behöver företag utveckla sin rapportering i EU:s gemensamma klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet.

Ingen kan ha undgått EU:s ambitioner inom deras gröna giv om att skapa ett klimatneutralt EU till 2050, frikoppla resursanvändning från ekonomisk tillväxt och säkerställa att ingen lämnas utanför i den gröna omställningen. En del av detta har varit etablerandet av EU:s taxonomi* som identifierar hållbara investeringar. Under 2022 började företag och finansiella institutioner att rapportera på de två första miljömålen. Vi väntar på ett utkast till en delegerad akt med de fyra resterande miljömål, och förväntar oss ett beslut om dem i början av 2023. Idag behöver företag och finansiella institutioner endast rapportera hur de omfattas (eligible) av taxonomin men under 2023 behöver företag utveckla sin rapportering och rapportera på hur taxonomiförenlig (aligned) deras verksamhet är. Detta behöver inte finansiella institutioner göra förrän år 2024.

Under detta webbinarium kommer Matilda Persson från Nordea hantera en rad frågor som rör utvecklingen av taxonomin samt företags rapportering:

• Vad vet vi om de resterande fyra miljömålen?
• Vad innebär inkluderingen av kärnkraft och naturgas i EU:s taxonomi?
• Vilka stora tolkningsfrågor gällande företags rapportering finns kvar och vad ger EU Kommissionens Q&A oss för vägledning?
• Hur hänger EU:s taxonomin ihop med andra rapporteringsramverk som Disclosureförordningen och CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

Avslutningsvis ger Matilda sina tips på hur företag kan starta sin taxonomirapportering om ditt företag inte redan börjat. Vi har även gott om utrymme för frågor i slutet.

Matilda Persson arbetar som Senior Sustainable Finance Expert hos Nordea och arbetar med Nordeas implementering av taxonomin. Hon har en bakgrund inom hållbara finanser och har bland annat arbetat med Europeiska Investeringsbanken och Europeiska Kommissionen. Under 2019 satt Matilda i EU:s expertgrupp på hållbara finanser (TEG) och var med i utvecklingen av taxonomin.

Enkel och kort förklarat: Vad är EU:s taxonomi?
*EU:s taxonomi är EU:s gemensamma klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet. Den definierar vilka investeringar, projekt och aktiviteter som är hållbara och dit investeringar ska riktas för att kunna uppnå EU:s klimat- och energimål om 55% växthusgasminskningar till år 2030, målen i The Green Deal, och klimatneutralitet till 2050.Taxonomin innehåller miljömål inom 6 olika områden. De två första som har antagits är begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Dessa trädde kraft vid årsskiftet 2021/2022. Under 2022 skulle de delegerade akter presenteras kring de övriga 4 miljöområdena, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar och biologisk mångfald, men blir framflyttat till början av 2023, och träda i kraft 1 januari 2023. Detta innebär att det ska rapporteras för 2023 års siffror, år 2024.

Närliggande aktiviteter

29 maj
Nätverksträff

Exportchefsnätverk

Vi hälsar deltagarna i Exportchefsnätverket välkomna på ny nätverksträff för att diskutera det globala exportläget. T...

Läs mer
29 maj
Seminarium

Olof Manner: recession, kapitalanskaffning och räntekostnader – så ska du tänka vid långsiktiga exportaffärer

WEBINAR: Varmt välkommen att ta del av en makroekonomisk resa med nedslag i verkligheten tillsammans med Olof Manner....

Läs mer
30 maj
Nätverksträff

Ekonomichefsnätverket

Det har blivit dags för nästa träff för deltagarna i ekonomichefsnätverket. Agenda: Tema Artificiell Intelligens, ...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari