fbpx
16 feb
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » De fem vanligaste cybersäkerhetshoten i ett sårbart digitalt samhälle

De fem vanligaste cybersäkerhetshoten i ett sårbart digitalt samhälle

Håkan Sonesson, CISO vid Jönköping University, beskriver verkliga cyberattacker och ger deltagarna en god förståelse vilka aktiviteter och beslut som är centrala för att minska risken att en cyberattack inträffar.

Cyberattacker är en verklig risk. Vi läser ständigt om organisationer som har drabbats med stora konsekvenser som följd. Det är viktigt att inse att en cyberattack kan drabba alla – oavsett storlek och bransch.

Som organisation är det svårt att överblicka vad som kan inträffa och vilken skada som kan uppstå. Håkan Sonesson, CISO vid Jönköping University, beskriver verkliga cyberattacker och ger deltagarna en god förståelse vilka aktiviteter och beslut som är centrala för att minska risken att en cyberattack inträffar. Håkan ger även information om skademinimerande åtgärder vid en pågående händelse.

Håkan Sonesson har mer än 25 års erfarenhet inom IT- och informationssäkerhetsfrågor. Håkan har bland annat tidigare varit informationssäkerhetschef vid Domstolsverket och en aktiv utbildare och föreläsare vid bland annat Försvarshögskolan och MSB. Håkan är även involverad i standardiseringsarbetet i Sverige avseende informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001.

Agenda

9.00-9.15 | Kaffe och fika

9.15-9.30 | The Hamrin Foundation och Handelskammaren hälsa er välkomna

9.30-11.00 | Föreläsning ”De fem vanligaste cybersäkerhetshoten i ett sårbart digitalt samhälle”

Föreläsningen arrangeras av Handelskammaren Jönköpings län och The Hamrin Foundation

 


Om The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation ger en trappa till kunskap för nya tänkare att klättra. Vi tror att mod, kreativitet och vision är nycklarna till meningsfull effekt. Vår passion är att skapa glädjande och spännande broar mellan akademi, industri och samhälle. The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Om Handelskammaren Jönköpings län

Handelskammaren i Jönköpings län är en oberoende och självständig organisation. Vi ägs av våra medlemmar och verkar för att skapa bra förutsättningar för länets företag – oavsett bransch och storlek. Vår målsättning är att Jönköpings län ska vara en attraktiv region för människor att bo och arbeta i. Tillsammans kan vi utveckla morgondagens samhälle med tillväxt för företagen i fokus. Detta gör vi genom att ta plats i den politiska debatten, anordna utbildningar och informationsträffar samt hjälper företag att skapa nätverk.

Närliggande aktiviteter

26 apr
Seminarium

Frukost På Kammarn: Värderingsstyrda företag

Äntligen dags för Frukost På Kammarn! Temat denna gång är värderingsstyrda företag och morgonens föreläsare är JSC IT...

Läs mer
25 apr
Seminarium

Cybersäkerhet för företagare

Hoten, attackerna och bedrägerierna blir fler och mer avancerade. Som företagare är det viktigt att vara proaktiv uta...

Läs mer
22 apr
Nätverksträff

Exportchefsnätverket

Ett nätverk för dig som vill expandera er export. Exportnätverket är ett nätverk för bolag som i dag har en etablerad...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari