Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Ekonomichefsnätverket.

2018-12-13

Ekonomichefer, se hit!
Vi lanserar nu Ekonomichefsnätverket - Ett nätverk vars syfte är att ge dig som har ett ensamt ekonomiskt ansvar stöd i form av ett nätverk med erfarna nätverksmedlemmar i samma position som du själv. Medlemmarna erbjuder varandra ett överskridande erfarenhetsutbyte och fungerar likt ett bord fyllt med erfarna konsulter som bistår varandra i dilemmafrågor kring verksamhetsutmaningar.
Välkommen.

Klicka på länken för mer information: http://www.handelskammarenjonkoping.se/aktiviteter/ekonomichefsnatverk