fbpx

Priser ATA-Carnet

Grundavgift

Medlem: 2 100 kr / Övriga: 2 800 kr

Landtillägg

1 resa ingår i grundavgiften, extra resor debiteras.
Medlem: 550 kr / Övriga: 750 kr

Värdetillägg

Carnetens varuvärde. Ett värdetillägg/100.000 kr.
Medlem: 550 kr / Övriga: 750 kr

Il-behandling

Snabbare behandling än en arbetsdag.
Medlem: 1 400 kr / Övriga: 1 900 kr

Depositionsavgift

Depositionsavgiften återbetalas när carneten återlämnas till Handelskammaren senast inom 14 dagar efter giltighetstidens utgång och är rätt behandlad.
Medlem: 3 000 kr / Övriga: 3 600 kr

Kreditavgift

Varuvärde kronor
< – 300 000 580 kr
300 001 – 800 000 1550 kr
800 001 – 2 000 000 3850 kr

Kreditavgift betalas av företag vars kreditvärdighet bedöms som god och som tidigare har skött sina carneter. Carnetkunder med osäker kreditvärdighet samt privatpersoner ska i stället ställa säkerhet i form av bankgaranti eller pantförskrivning motsvarande 35 % av det uppgivna varuvärdet på carnetansökan.
Läs mer om detta under säkerhet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari