fbpx

Regeringens initiativ för förbättringar inom järnvägstrafiken välkomnas av Handelskammaren

PRESSMEDDELANDE

Handelskammaren Jönköpings län ser mycket positivt på Regeringens kommande uppdrag till Trafikverket att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande samt öka järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

Jönköpings län utgör en central nod i Sveriges järnvägssystem och har flera regionala järnvägssträckningar som löper i regionen och en upprustning kan ge en mycket positiv påverkan på näringslivet och regionens utveckling.

Handelskammaren stöttar planerna att upprusta och elektrifiera järnvägen mellan Värnamo, Jönköping och Nässjö samt Nässjö-Eksjö vilket kommer öka kapaciteten och förbättra förbindelsen mellan betydelsefulla orter med rikt näringsliv i länet. Arbetet kommer markant förbättra pendlingsmöjligheterna och öka näringslivets förutsättningar att hitta rätt kompetens. Nästa steg som Handelskammaren ser som nödvändig är att rusta upp och elektrifiera sträckan mellan Vetlanda och Nässjö.

Annika Cederfeldt Jiveby, näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län

Annika Cederfeldt Jiveby, näringslivspolitisk chef på Handelskammaren Jönköpings län, uttalar sig:

Regeringens initiativ att stärka järnvägsunderhållet och förbättra punktligheten är viktigt för näringslivet i Jönköpings län. En pålitlig och välunderhållen järnväg är en hörnsten då det ger förutsättningar för utökade arbetsmarknadsregioner med möjlighet att hitta rätt kompetens. Järnvägen ger dessutom förutsättningar att transportera hållbart, något som ligger i linje med de krav på att inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Idag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

Företagen i Jönköpings län konkurrerar på den globala marknaden. Handelskammaren ser fram emot att se positiva effekter av det uppdrag Trafikverket nu får.

Frågor och kontakt

Annika Cederfeldt Jiveby,
Näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län
Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se
070–468 36 36

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari