fbpx

Ny rapport: En betydande andel av företagen i regionen har genomfört energibesparande åtgärder

Handelskammaren Jönköpings län rapporterar att en betydande andel av företagen i regionen har genomfört energibesparande åtgärder och att många investerat och planerar att investera i egen energiproduktion. En nyligen genomförd undersökning visade att 83% av företagen har genomfört energibesparingar, medan cirka 34% har investerat i egen energiproduktion, huvudsakligen genom solcellsteknik.

Energibesparingar har blivit en viktig strategi för företag i Jönköpings län och är ett avgörande steg mot en mer hållbar framtid. Inte minst har de senaste årens kraftigt ökade energipriser gett ytterligare incitament till att arbeta med energieffektivisering. Handelskammarens undersökning visar att det är främst genom att byta till energieffektiva LED-belysningar och digitalisera processer företagen i regionen har kunnat minska sin energiförbrukning och samtidigt sänka sina kostnader. Detta visar att näringslivet i Jönköpings län är engagerat i att minska sin miljöpåverkan och samtidigt förbättra sin ekonomiska hållbarhet.

Ladda ner rapporten

Särskilt anmärkningsvärt är den betydande andelen företag som har investerat i egen energiproduktion som Handelskammarens rapport visar. Cirka 34% av företagen har investerat, och nära hälften planerar att investera i egen energiproduktion, och då främst solceller. Genom att investera i solenergi kan företagen producera ren och förnybar energi på plats, vilket inte bara minskar deras beroende av konventionella energikällor utan också bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Energimyndigheten anger i en rapport att elanvändningen beräknas öka från 134 TWh 2020 till 349 TWh 2050. Det är tydligt att företagen i Jönköpings län ser ett ökat behov av el. I rapporten går det att läsa att nästan samtliga företag inom tillverkningsindustrin med 250 eller fler anställda anger att de har expansionsplaner som kommer påverka elförbrukningen och nära hälften av företagen med 50-249 svarade detsamma.

”Energibesparingar och investeringar i egen energiproduktion är två viktiga strategier för att främja hållbarhet, minska klimatpåverkan för att arbeta med kostnadsbesparingar. Vi är stolta över att se att företagen i Jönköpings län tar dessa åtgärder på allvar och gör konkreta framsteg mot att uppnå sina miljömål. Länets företag är energiintensiva och de senaste årens prisökningar har drabbat företagen hårt.”, säger Annika Cederfeldt Jiveby, näringslivspolitisk chef på Handelskammaren Jönköpings län.

Frågor och kontakt

Annika Cederfeldt Jiveby,
Näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län
Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se
070–468 36 36

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari