fbpx

Näringslivets röst hörs starkare när södra Sveriges handelskamrar intar Almedalsveckan 

PRESSMEDDELANDE

Handelskammaren Jönköpings län är stolta över att meddela sin medverkan i årets Almedalsvecka. Tillsammans med tre andra handelskamrar arrangerar vi en gemensam mötesplats för näringslivet i södra Sverige.

Almedalsveckan erbjuder en unik plattform för diskussioner och kunskapsutbyte. Den 28 juni, arrangerar Handelskammaren Jönköpings län tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren och Västsvenska Handelskammaren en fullspäckad dag med seminarier och rundabordssamtal för att lyfta och diskutera avgörande näringslivsfrågor och säkerställa att de hamnar högt på politikernas agenda.

Vi arrangerar seminarier kring några av de viktigaste ämnena för våra företag och deras framtida utveckling. Däribland energifrågan, kompetensförsörjning och infrastruktur, säger Henrik Dahlström, vd för Handelskammaren i Jönköpings län.

Seminarierna har en stor bredd och kommer belysa flera andra viktiga områden för näringslivet, så som energifrågan, hållbarhet, arbetsmarknad, infrastruktur, byggande och jämställdhet. Kompetensförsörjning diskuteras bland annat i seminariet ”Jakten på kompetens – utmaningen ökar”. En annan avgörande fråga för Sydsverige är tillgången till infrastruktur. Seminariet ”Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg” har redan i förväg väckt stort medialt intresse och kommer bland annat att samsändas i SVT.

– Vi står inför många utmaningar för att säkra länets företags konkurrenskraft och det är mer viktigt än någonsin att det förs en långsiktig politik där näringslivet får de förutsättningar det behöver för att nå sin fulla potential. Infrastruktur och kompetensförsörjning är direkt sammankopplade och jag ser även behovet av en utökad möjlighet att frakta gods på järnväg, inte minst för att nå de klimatmål som är satta. En upprustning av de befintliga stambanorna kommer inte ge en kapacitetsökning, det behövs helt enkelt fler spår med smartare sträckningar. Energifrågan är kritisk, inte minst för företagen i vår region och deras möjligheter att vara med på den globala spelplanen som är direkt hotad. Almedalen är en viktig mötesplats där vi får möjlighet att nå ut brett med våra påverkansfrågor, säger Annika Cederfeldt Jiveby, näringslivspolitisk chef på Handelskammaren i Jönköpings län.

Seminarierna kommer att hållas på Mellangatan 27 i Visby, men kan även följas via Almedalsveckan Play. Henrik Dahlström, vd för Handelskammaren i Jönköpings län och Annika Cederfeldt Jiveby, näringspolitisk chef kommer finnas på plats i Visby under veckan och diskuterar gärna näringslivsfrågor gällande kompetensförsörjning, styrelsearbete, energi, stadsutveckling och infrastruktur.

Kontakt och frågor

Henrik Dahlström,
VD, Handelskammaren Jönköpings län
henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se
076 118 33 97

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari