fbpx

Möjligheterna att pendla måste förbättras

Infrastruktur utgör ryggraden i ett lands ekonomi och är avgörande för att vår region förblir konkurrenskraftig på den nationella och internationella marknaden.

Vi ser med oro på tendensen att infrastruktursatsningar uteblir eller snuttifieras, vilket hotar vårt näringslivs möjligheter att nå sin fulla potential. Ett tydligt exempel är beskedet som lämnades strax innan jul – den nya stambanan som skulle länka samman Stockholm, Göteborg och Malmö med Jönköping som knutpunkt blir inte av. I stället bygger man korta, ej sammanlänkade järnvägsspår och satsar på underhåll på befintliga vägar.

Henrik Dahlström, Vd, Annika Cederfeldt Jiveby, näringspolitisk chef.

Infrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling. Den möjliggör förflyttning av varor och människor vilket är en förutsättning för företagande och därmed att arbetstillfällen skapas. Därför är det av största vikt att infrastruktursatsningar planeras och genomförs med tanke på långsiktighet och hållbarhet.

Jönköpings län har ett rikt företagande i alla delar av länet, även i de kommuner och orter som återfinns längre från regionhuvudorten. Statistik visar tydligt att andelen högutbildade är större i storstäderna. Jönköpings län skiljer sig inte från den statistiken.

Det bor, andelsmässigt, fler högutbildade i Jönköpings kommun än i övriga kommuner i länet men för att vår stad och region ska fortsätta vara innovativ och utvecklas behövs det ett utbyte. Ett utbyte mellan människor, kompetens, högskolor och företag. Det gäller givetvis även andra städer och regioner.

Infrastruktur behöver ses som en näringslivsfråga! Nära på samtliga branscher nämner tillgången till rätt kompetens som det största tillväxthindret. Det gäller både bredd- och spetskompetens. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan rörlighet, arbetsmarknadsförstoring och tillväxt. Det är en fråga om att ge våra företag de förutsättningar de behöver för att växa och konkurrera. En modern, utbyggd och välunderhållen infrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för att locka investeringar och företag till en region. Vi ser att det lyckas väl i de delar av landet som har en väl utbyggd infrastruktur. Men det är också en förutsättning för att våra företag ska kunna fortsätta vara innovativa, produktiva och stå sig starka i den allt hårdare globala konkurrensen.

Handelskammaren har som mål att det ska gå att pendla med bil eller kollektivt mellan länets kommuner och Jönköping under en timme men vi behöver också ha en möjlighet att ta jobb och få kompetens från närliggande större städer. Pendlingstiden till Göteborg och Linköping är i dag långt över en timme med bil och med kollektivtrafik, något som möjliggör arbete under restiden, är betydligt längre. Förutsättningen för en hållbar pendling till dessa kunskapsintensiva städer finns i vår mening inte i dag. Den sittande regeringen säger sig satsa på ett väl behövligt underhåll. Det välkomnas av Handelskammaren, men det måste finnas ett tydligt systemtänk, en långsiktighet i besluten och målet måste vara ett rikt och blomstrande näringsliv.

Annika Cederfeldt Jiveby,
Näringspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län

Henrik Dahlström,
Verkställande direktör, Handelskammaren Jönköpings län

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari