fbpx

”Det är ett glädjande besked att regeringen hörsammar företagens stora behov av rätt kompetens”

I veckan kom regeringen ut med två budgetförslag som rör yrkesutbildningar både på gymnasie- och eftergymnasial nivå. Satsningen innebär bland annat en ny utbildningsform för yrkesutbildning på gymnasial nivå, något som Handelskammaren ser positivt på, då flera av länets företag upplever bristen på rätt kompetens som ett av de största tillväxthindren.

I en budgetproposition från regeringen avsätts 25 mkr för en pilotutbildning på gymnasial nivå som efterliknar den så framgångsrika yrkeshögskolan (YH). I ytterligare en budgetproposition avsätts 1362 miljoner kr för att stärka regionala yrkesvux samt föreslås att 385 mkr tillförs YH. Satsningen ger en betydande utökning i antal utbildningsplatser.

I samtal och undersökningar som genomförts i Handelskammarens regi nämns bristen på rätt kompetens som ett av de största tillväxthindren i länet. Jönköpings län har en tonvikt mot företag inom tillverkningsindustrin där företagen ofta söker medarbetare som gått yrkesinriktade utbildningar på både gymnasial- samt eftergymnasial nivå.

– Det är ett glädjande besked att regeringen hörsammar företagens stora behov av rätt kompetens och att de ser att Yrkeshögskolans sätt att utforma utbildningar. Även yrkesvux är otroligt viktig både för karriärsväxling som blir allt vanligare men inte minst för att få in personer som annars står långt från arbetsmarknaden. Säger Anna Zedig, projektledare inom Yrkestrainee på Handelskammaren Jönköpings län.

Anna Zedig, projektledare – yrkestrainee och Annika Cederfeldt Jiveby, näringspolitisk chef på Handelskammaren.

En ny utbildningsform för yrkesutbildning på gymnasial nivå är mycket intressant då det med ett tydligt fokus på arbetslivets kompetensbehov kan bidra stort till näringslivets kompetensförsörjning, särskilt i vårt län. Formen av utbildning är verksamhetsnära och företagen har möjlighet att i hög utsträckning forma utbildningen och därmed sina framtida medarbetare. Dessutom visar statistik att YH-studenter i mycket hög grad är anställningsbara och får jobb direkt efter avslutade studier.

– Hög kompetens är en viktig faktor i både ökad innovation och produktivitet. Avstannar företagen inom dessa två områden riskerar de att snabbt bli omsprungna i den intensiva globala konkurrensen. Vi ska komma ihåg att Sverige är ett industriland och att vi är helt beroende av hög bredd- och spetskompetens. Jag ser mycket positivt på att vår regering tar sitt ansvar och lyfter de viktiga yrkesutbildningarna. De förtjänar att få en hög status. Säger Annika Cederfeldt Jiveby, näringspolitisk chef på Handelskammaren Jönköpings län.

Handelskammaren Jönköpings län arbetar aktivt med samverkan mellan skola och näringsliv. Genom att erbjuda event och aktiviteter där näringsliv och utbildningssektorn möts lägger vi grund för framtida samarbeten som mynnar ut i utbildningar som matchar företagens behov och att fler företag ser värdet i att ta emot praktikanter och lärlingar.

Frågor & kontakt

Anna Zedig,

Projektledare – Yrkestrainee, Handelskammaren Jönköpings län
Anna.zedig@handelskammarenjonkoping.se
073-589 09 52

Annika Cederfeldt Jiveby,

Näringspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län
Annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se
070–468 36 36

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari