fbpx
21 maj
Handelskammaren i Jönköping » Kalender » Så förändras globala värdekedjor av geo- och säkerhetspolitik samt den gröna omställningen

Så förändras globala värdekedjor av geo- och säkerhetspolitik samt den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver göra nya och mer långsiktiga analyser för att förstå hur omvärldsläget kan kräva förändrade strategier för sina värdekedjor. Under denna föreläsning belyser Pontus Sellberg, senior analytiker på Danske Bank, en rad omvärldsfaktorer och vilka praktiska konsekvenser det kan få på företags värdekedjor.

Ökade geopolitiska spänningar mellan Kina – USA – EU
Den pågående teknologiska maktkampen mellan USA och Kina blir allt tydligare. Detta märks bl.a. med att amerikanska företag inom vissa sektorer väljer att lämna Kina. Även relationen mellan EU och Kina har försämrats. EU:s ökade fokus på ekonomisk säkerhet syftar mycket till att minska sitt beroende av Kina. Samtidigt har fler börjat tala om de sk BRICS-länderna som en ny geopolitisk spelare. Vilken roll kan denna brokiga skara av länder med helt andra värderingar komma att spela framöver? Hur påverkar den geopolitiska spelplanen företags värdekedjor?

Ökat fokus på säkerhetspolitik
Närheten till Ryssland och kriget i Ukraina har ökat fokus på säkerhetspolitiska frågor. För företag märks detta tydligt när sanktioner och exportkontrollåtgärder ökar. Kriget i Mellanöstern är ytterligare en faktor som är svår att se alla konsekvenser av men som redan fått praktisk påverkan på godsflöden. Även hur situationen mellan Kina och Taiwan kan komma att utvecklas kommande år är en riskfaktor framöver.

Den gröna omställningen och industripolitik
Den gröna omställningen präglar nu mycket av den industripolitik som kommer från EU och även USA. Här har EU, USA och Kina alla insett att kritiska råvaror kommer att spela en viktig roll. Tillgången till sällsynta jordartsmetaller utgör det nya guldet i den gröna omställningen och redan nu ser man hur stormakterna agerar för att säkra tillgången. Beroendet av Kina är dock stort. Samtidigt ökar subventionerna för att säkra tillverkning av ny och viktig teknik i omställningen. Detta skapar tillsammans med en omfattande ny EU-lagstiftning på hållbarhetsområdet en helt ny spelplan för företag. EU-lagstiftning som även påverkar tillverkare i tredje land.

Amerikanska presidentvalet och EU-valet
Utgången på det amerikanska valet kommer att få stor betydelse för amerikanska relationerna med omvärlden och även på vilket fokus amerikansk politik får framöver. Samtidigt väntar ett EU-val. Nuvarande EU-kommission har varit produktiv med att lägga fram lagstiftningsförslag för att driva den gröna omställningen och hantera den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa-

Pontus Sellberg är senior analytiker på Danske Bank. Han följer hur EU och företagens värdekedjor påverkas när geopolitiken förändras och hur jakten på billig produktion skapat ett beroende, främst till Kina, som i hög grad kontrollerar värdekedjorna för teknik som behövs för den gröna omställning.

Närliggande aktiviteter

19 apr
Seminarium

EXPORTSNACK – Så väljer du din exportmarknad

Häng med på exportsnack då Anders Bohman, Business Sweden poppar upp och snackar prioritering och val av marknad.

Läs mer
22 apr
Nätverksträff

Exportchefsnätverket

Ett nätverk för dig som vill expandera er export. Exportnätverket är ett nätverk för bolag som i dag har en etablerad...

Läs mer
23 apr
Nätverksträff

Hållbarhetschefsnätverket

Nätverket består av företag från hela regionen och syftar till att skapa ett brett kontaktnät som erbjuder erfarenhet...

Läs mer
Vidare till Kalendern

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari