Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Infrastruktur

Trender visar att folk flyttar från mindre orter till större städer, vilket är ett allt större problem för näringslivet. Flyttar människor från en mindre kommun måste det skapas förutsättningar för företagen att kunna överleva på plats. Handelskammaren i Jönköpings län ser infrastruktur och kollektivtrafik som avgörande frågor för att regionens företag ska kunna utvecklas och frodas.

Handelskammaren fokuserar just nu främst på tre prioriterade infrastrukturfrågor:

  • Riksväg 40
  • Götalandsbanan
  • Riksväg 26 – Nissastigen