fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Företagen i länet är påverkade av coronaviruset
20 mars, 2020

Företagen i länet är påverkade av coronaviruset

Handelskammaren har nu ett fortsatt viktigt ansvar att rapportera läget vad gäller coronavirusets påverkan på regionens näringsliv, både i en regional krisgruppering men även gentemot regering och myndigheter för att ta fram förslag på åtgärder som kommer ge verklig effekt. En ny undersökning visar att företag i Jönköpings län drabbats olika hårt.

Handelskammaren arbetar kontinuerligt med att säkerställa en så aktuell bild av näringslivet som möjligt, och har därför skickat ut en ny enkät till en bredd av företag i Jönköpings län. En stor andel av de tillfrågade är industriföretag. Enkäten skickades ut i början av veckan och sammanställdes under fredagen.

Enkäten visar att det finns en fortsatt generell oro och att flera företag ser situationen i nuläget som allvarlig. Men de svarande anger att det är fortsatt svårt att veta hur och till vilken grad de kommer påverkas, även vilka konsekvenser detta kommer få för dem i framtiden.

På frågan om hur deras företag har drabbats svarar majoriteten att de fått en minskad orderingång/försäljning (24,2 %) och att de påverkats kraftigt av interna/externa införda besöks- och reserestriktioner (22,8 %). Ytterligare följder som de lyfte fram var:

Mer än hälften av företagen anger att företagets likviditet än så länge ser bra ut, men att situationen kommer se annorlunda ut redan om en månad. 19 % av företagen bedömer att de inom en månad kommer ha svårt att klara av att betala företagets utgifter.

Företagen beskriver också att de bland annat behöver hjälp från regeringen och övriga samhällsaktörer gällande; likviditet, korttidspermittering och exportkrediter. De råder även delade meningar vad de tillfrågade anser om myndigheternas och politikers agerande i den rådande krisen, men flera upplever framför allt en avsaknad av tydlig och konkret information. Flera av de tillfrågade lyfte även frågan om medias driv kring coronaviruset som bidragit till panik, och att det finns en vädjan om att media ska och har ansvar för att tona ned oron.

Trots att flera företag påverkats märkbart av coronavirusets spridning, finns det många företag som inte drabbats lika hårt. 88 % av företagen har till exempel ännu inte varslat eller permitterat personal, och 64 % tror inte att de kommer permittera eller varsla under den kommande månaden. Än så länge är det heller inte stor del av företagens personal som är sjukskrivna. 78,6 % anger att mindre än 10 % av deras anställda är sjukskrivna, men visst finns det en tydlig oro om att det snart kan komma att ändras.

Vid flertalet tillfällen lyfte företagen också fram en vädjan om att inte stänga skolor, förskolor och fritids. Det skulle medföra oerhört stora konsekvenser som företagen med stor sannolikhet inte kommer kunna hantera.

HÄR hittar du tidigare rapportering om hur Jönköpings läns näringslivs påverkas av Coronaviruset/Covid-19.

HÄR hittar du en guide om hur de ekonomiska krispaketen fungerar. 

Clara Ericsson

Kommunikatör

clara.ericsson@handelskammarenjonkoping.se

070-733 60 82

Fler inlägg

Näringspolitik

Lärlingsutbildning är vägen till rätt kompetens i länet

För att Jönköpings län ska förknippas med god utveckling och tillväxt krävs rätt kompetens - något som är en stor utmaning för många av l...

Läs mer
Nyheter

KURS | Family Business Management

Vill du lära dig mer om att driva ett familjeföretag? Ansök till Family Business Management exekutiv utbildning på JIBS, och ta ditt fami...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari