fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Guide: Så fungerar de ekonomiska krispaketen
19 mars, 2020

Guide: Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Stöd till företag baserat på omsättningstapp

Stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på företagets omsättningstapp och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Regeringen har dessutom meddelat att stödet kommer förstärkas ytterligare under maj, juni och juli så att företagens personalkostnader kan minska mer.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Stödet innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Under april och maj kommer staten tillfälligt ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.

Anstånd med skatteinbetalningar

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Statliga kreditgarantier till flygföretag

Flygföretagen ges under 2020 möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas även för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.

Övriga relevanta åtgärderGuiden kommer ursprungligen från Sydsvenska Handelskammaren.

Fler inlägg

Nyheter

Gunnar Sandberg, ny nätverksledare för Ekonomichefsnätverket

Introvert utåtriktad, så beskriver sig vår nya nätverksledare för Ekonomichefsnätverket och som i dag är verksam som konsult på Focused M...

Läs mer
Nyheter

addPeople erbjuder HR-expertstöd

addPeople är ett av våra medlemsföretag som nu ställer upp lite extra för Handelskammarens medlemmar och erbjuder expertstöd inom HR-rela...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari