fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Tips och råd för att hantera de höga elpriserna
17 oktober, 2022

Tips och råd för att hantera de höga elpriserna

De volatila och skenande elpriserna påverkar oss alla. Handelskammarens senaste undersökning visar att företagen i Jönköpings län har drabbats enormt av de höga elpriser som råder och samlade därför expertis från Insatt och Danske Bank för att kunna ge tips och råd kring hur juridiken kan stötta i prisförhandlingar med kunder och leverantörer. Dels ur ett juridiskt perspektiv, dels ur bankens perspektiv. Här är en sammanfattning av seminariet.

I Handelskammarens senaste rapport framgår det hur allvarlig situationen faktiskt är för företagen i länet gällande de skenande kostnaderna för el. Jönköpings län finns många energiintensiva företag inom elområde tre och fyra, där många företag är stora inom tillverkningsindustrin som är den största arbetsgivaren i länet. Naturvårdsverket anger att ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige används inom industrin, och för energiintensiva branscher står just energikostnaden för en betydande andel av produktionskostnaderna. Därav är elprisfrågan en av de viktigaste och mest kritiska frågorna för våra företag både på kort och lång sikt. I samband med de skenande elpriserna upplever flera företag en osäkerhet gällande frågor som berör det juridiska, samt bankfrågor.

Exempelvis följande:

Detta var några av de frågor som besvarades av de experter inom juridik och bank som Handelskammaren bjöd in till ett seminarium den 28 september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning:

Prisjusteringar och omförhandlingar på grund av ökade kostnader

Många företag runtom i Jönköpings län har upplevt kraftiga prisökningar. Effekter av kriget i Ukraina, samt kvarstående effekter från pandemin är några av de orsaker som ligger bakom prishöjningarna. Men en av de starkaste bakomliggande orsakerna är de ökade kostnaderna för energi. Under seminariet gav Dominique Ringius och Peter Riiga, jurister hos Insatt, tips och råd kring hur man kan hantera de höga energipriserna. De gick även igenom grundförutsättningar, avtalsklausuler, indirekta ändringsmöjligheter i och utanför avtalet, samt force majeure och vad det kan få för rättsföljder.

Peter Riiga och Dominique Ringius, Insatt

Tips på vad du kan göra:

Checklista för prishöjningar

För befintliga avtal

För framtida avtal

Det nuvarande ekonomiska läget

Under seminariet beskrev Daniel Karlsson, Head of Corporates på Danske Bank Jönköping, den nuvarande ekonomiska situationen i världen. Global kärninflationen är för närvarande den högsta på tre decennier och uppgick per augusti till 6,8% i Sverige. Drivet av nuvarande inflationstakt har vi under 2022 haft relativt betydande höjningar av styrräntan, något vi sannolikt kan förvänta oss fortsätter under resterande del av 2022 samt inledningen av 2023. Under perioden 2014–2021 var styrräntan 0,00% eller negativ och under 2022 har den stigit till 1,75%. Danske Banks nuvarande prognos är att styrräntan toppar på 2,25%.

Dessa räntehöjningar kommer bli kostsamma för de svenska hushållen eftersom det innebär högre bolåneräntorna. Högre räntor i kombination med rådande inflation inkluderat höga elpriser kommer ha en betydande effekt på konsumtionskraften i samhället. I tillägg har det haft en negativ effekt på bostadsmarknaden. Under seminariet togs det upp att vi sannolikt ska förvänta oss att se ytterligare nedgångar med 5–10 procentenheter framöver.

Finansieringsavtal och Kreditrisk

Frida Albertsson, jurist & kontorschef på Insatt i Jönköping, förklarade hur du kan se över dina finansieringsavtal och din kreditrisk. Vi ser en svår vinter framför oss, om du redan nu ser att det kommer bli svårt att klara löpande utgifter är det nödvändigt att prata med din bank i god tid för att kunna hitta möjliga lösningar. Utöver det kan en likviditetanalys vara bra att göra för att ha full koll på bolagets likviditet inför en vinter med risk för oförutsedda utgifter. Det kan vara bra att se över vilken kreditrisk bolaget är exponerad för, både bland leverantörer och bland kunder. Om möjligt är det bra att sprida risken med olika leverantörer så att du inte blir beroende av endast en leverantör.

Daniel Karlsson, Danske Bank & Frida Albertsson, Insatt

Tips att ta med sig:

Under seminariet diskuterades det också hur viktigt det är att vara medveten om sina rättigheter i dessa tider. Bland annat togs upp att det finns en Stoppningsrätt vid kunds konkurs före leverans samt Återtaganderätt efter leverans. Detta innebär att företag har en generell rätt att stoppa en leverans om det finns starka skäl att anta att kunden inte kan betala. Om kunden går i konkurs har du även i många fall rätt som företag att kräva tillbaka varan efter konkursen.


Philip Kaburek, Handelskammaren Jönköpings län.
philip.kaburek@handelskammarenjonkopoing.se

Fler inlägg

Näringspolitik

Samarbetet mellan skola och arbetsgivare leder till framtida anställningar

Handelskammaren besökte Jobro Sheet Metal Technology AB för att tillsammans med Lärlingsakademins lärlingskoordinator Susanna Söderholm o...

Läs mer
Energiförsörjning

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Energikontor Norra Småland har tagit fram ett enkelt Informationsblad om elkostnadsstödet för elintensiva företag. Från den 6 mars kan du...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari