fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Stöden måste ses över för de branscher som drabbas hårdast i pandemin.
23 december, 2020

Nu gäller det att börja rädda de företag som efter pandemin kommer vara viktiga för näringslivets servicenivå.

Vi från Handelskammaren talar dagligen med företagare som ett längre tag har gått på knäna. De striktare restriktionerna som meddelades i början av november när andra vågen av smittspridning tog fart fick en omedelbar konsekvens med ett minskat antal gäster och övernattningar för såväl hotell- som restaurang och butiker.

Strax före de restriktionerna kom genomförde Handelskammaren en enkätundersökning som visade på att en tredjedel planerade att lägga varsel kommande månaden, dvs under december, samt att ytterligare en tredjedel övervägde att lägga varsel nästkommande månad. Det var alltså före andra vågen och restriktioner gällande antal personer i sällskap samt alkoholförsäljning. Se LÄGESRAPPORTERING | Besöksnäringen. Redan då signalerade företagarna inom besöksnäringen att de har ställt om men det hjälper inte när besökarna hindras från att komma och därmed uteblir intäkterna.

Konjunkturinstitutet publicerade den 15 december en extramätning som visar att hotell- och restaurangbranschen har minskat sitt omsättningstapp ytterligare från 50% i mitten av november till 64%. Jag talar med företag som har förlorat upp till 90% av sina intäkter. Nu skärps restriktionerna och tonen ytterligare för att minska smittspridningen och det ges tydliga signaler att dessa kommer fortgå en tid in i 2021. Men stöden anpassas inte.

Den linje regeringen har bedrivit under pandemin har till stor del handlat om att rädda jobb. Det har varit rätt på många sätt och till exempel industrin kunde komma igång snabbt när efterfrågan ökade då de hade kvar sin kompetens.

Nu gäller det att börja rädda företag. Företag som efter pandemin kommer vara viktiga för näringslivets servicenivå gentemot kunder och leverantörer, privatpersoners resor och nöjen och i allra högsta grad som arbetstillfällen för inte minst unga och nyanlända. Vi ser redan en hög andel personliga tragedier och dessa ökar. En småföretagare satsar ofta av sitt eget kapital när det kommer en krissituation. Konkurserna ökar igen under november månad där hotell- och restaurangbranschen ökar med 12%, transportbranschen 26% och partihandeln med 16% jämfört med samma månad 2019. I transportbranschens statistik är taxiföretag inräknade (Källa: Konkursstatistik-UC).

De facto betalar arbetsgivaren fortfarande för arbetsgivaravgifter och semesterersättning för de anställda även vid korttidspermittering. Det innebär att den anställda per timme kostar mer för företagaren trots att hen jobbar mindre. Uppsägningstiden kan i vissa fall vara lång, upp till sex månader vilket innebär att företagare inte har kunnat minska sina personalkostnader lika snabbt som restriktionerna har införts varken i första eller andra vågen av smittspridning. Detta fortfarande i en bransch med låga marginaler och som förväntas stå med full service när restriktioner lättar.

”Finansministern har sedan i våras stått på presskonferenser och sagt att regeringen ska hjälpa företagen att övervintra krisen men de stöd som regeringen beslutat om till företagen är för klena, för sena och för dåligt utformade. Trots att vi tappat nästan 90% av vår omsättning p.g.a. regeringens restriktioner kommer vi 2020 ändå betala mer i skatter och avgifter även vad vi får i stöd. Utan att vi ägare belånat upp oss privat och sålt av delar av verksamheten hade vi aldrig överlevt.  Regeringen har fullständigt övergett småföretagarna och deras anställda”  

                                                                              William Axelsson, VD FC Gruppen

 

Det förslag på tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19 -23 år som föreslås pågå från 1 april 2021 och två år framåt är bra för att stimulera anställning av de unga, men det behöver finnas kvar företag som kan anställa dem. Likviditetsbristen börjar bli akut, inte minst då många företag fortfarande väntar på utbetalningar av de stöd de ansökt om, många har fortfarande inte fått omställningsstödet för sommaren och permitteringen för hösten. Det måste vara enkelt att söka stöden, anvisningarna måste vara tydliga. Småföretagare har sällan en administrativ tjänst utan sköter förutom sin verksamhet administrationen själva.

För att rädda livskraftiga företag som i det rådande läget inte har någon möjlighet att bedriva sin verksamhet, och för att undvika den annars enorma tillströmningen av konkurser med mycket hög arbetslöshet som följd, ser Handelskammaren att följande åtgärder är helt nödvändiga:

Annika Cederfeldt, ansvarig näringslivspolitisk utveckling
Helena Zar Vallin, VD
Handelskammaren Jönköpings Län

Vid frågor kontakta:
Annika Cederfeldt
tfn 0704-683636
annika.cederfeldt@handelskammarenjonkoping.se

Fler inlägg

Nyheter

Handelskammaren inleder samarbete med CSR Småland

Hållbarhet är ett område som är prioriterat men då Handelskammaren själva inte besitter någon större kompetens i frågan och tycker att de...

Läs mer
Nyheter

NY RAPPORT: Konjunkturbarometern hösten 2023

Konjunkturbarometern hösten 2023 markerar en tid av ekonomisk utmaning och osäkerhet. Den visar på hur lågkonjunkturen har en negativ påv...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari