fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » NY RAPPORT- Internationella studenter på den svenska arbetsmarknaden
21 juni, 2022

NY RAPPORT- Internationella studenter på den svenska arbetsmarknaden

I Jönköping har vi ett stort antal internationella studenter som studerar vid Jönköping University. Högskolan är bra på att rekrytera internationella studenter till sina utbildningar, men få av dessa studenter stannar kvar i Jönköping efter examen, vilket innebär att näringslivet inte kan ta vara på de talanger som vi utbildat.

Här finns en stor utvecklingsmöjlighet som näringslivet i regionen, tillsammans med andra aktörer, skulle kunna jobba mer med för att för att fylla upp behovet av högutbildade personer samt att öka innovations- och utvecklings-takten hos företagen.

Denna studie har genomförts av Handelskammaren Jönköpings län för att uppmärksamma frågan om internationell talangattraktion samt att påbörja en dialog om vad som kan göras för att bättre ta till vara på de internationella studenternas kompetens. Studien bygger till stor del på intervjuer med olika aktörer, till exempel studenter, alumner, medarbetare på högskolan, kommunen, regionen, samt företrädare för olika näringslivsorganisationen. Utöver intervjuerna har viss statistik och kompletterande information samlats in från olika förstudier och rapporter

Det finns en otrolig potential i de internationella studenterna. De som går i min klass är otroligt skarpa och kommer med helt andra erfarenheter än oss andra. Många av dem vill verkligen stanna kvar och etablera sig i Sverige.

Det säger Emma Nordberg, student vid Jönköping International Business School tillika författare av rapporten.

Klick här för att ta del av rapporten

Fler inlägg

Näringspolitik

Ny busslinje avgörande för företagens attraktivitet

Vi har haft ett mycket bra samarbete oss emellan, och vi gläds verkligen å deras vägnar. Det betyder väldigt mycket för företagens konkur...

Läs mer
Energiförsörjning

För att möta behoven krävs en snabb och historisk utbyggnad av kapaciteten av tillförsel av energi

Handelskammaren fortsätter driva energifrågan. "För att möta behoven krävs en snabb och historisk utbyggnad av kapaciteten av tillförsel ...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari